- Anunturi

Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Interviu preluat din ziarul Meridianul nr. 20, 24 mai 2018SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019


INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC --> Anunțuri publice

Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui


Documente pdf
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, întrunit în ședință extraordinară în data de 01.10.2021, a adoptat Hotărârea numărul 63 privind adoptarea măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul județului Vaslui.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, întrunit în ședință extraordinară în data de 04.10.2021, a adoptat Hotărârea numărul 64 privind adoptarea măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul județului Vaslui.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, întrunit în ședință extraordinară în data de 08.10.2021, a adoptat Hotărârea numărul 65 privind adoptarea măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul județului Vaslui.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, întrunit în ședință extraordinară în data de 15.10.2021, a adoptat Hotărârea numărul 66 privind adoptarea măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul județului Vaslui.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, întrunit în ședință extraordinară în data de 15.10.2021, a adoptat Hotărârea numărul 67 privind aprobarea schimbării scenariului de funcționare a Colegiului Național „Gheorghe Roșca Codreanu” din municipiul Bârlad, începând cu data de 18.10.2021

Vizualizari: 12
Data creare: 09-10-2021 00:26:14

Anunț Angajare forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere

Persoanele juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care funcționează pe raza comunei Găgești și au nevoie de forță de muncă pot solicita persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.

Această nouă activitate este disponibilă ca urmare a modificărilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prin Legea 192/2018. Scopul modificării fiind acela de a valorifica forța de muncă locală. În baza acestor prevederi, Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Găgești va întocmi planul de activități sezoniere în funcție de solicitările primite de la persoanele juridice, persoanele fizice autorizate Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Angajare forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere

Vizualizari: 33
Data creare: 09-07-2021 13:33:22

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială GĂGEȘTI, din județul Vaslui anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 11 începând cu data de 20.05.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei GĂGEȘTI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor GĂGEȘTI SECTOR 11

Vizualizari: 265
Data creare: 12-05-2020 12:38:49

Anunț important privind plata taxelor și impozitelor locale

În conformitate cu art V, alin.2 din O.U.G. nr. 29/18.03.2020, privind unele măsuri economice și fiscal bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 230/21.03.2020, termenul de 31 martie 2020, inclusiv pentru acordarea bonificației de 10% stabilită de Consiliul Local Găgești se prelungește până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Vizualizari: 253
Data creare: 25-03-2020 12:30:20

Anunț public privind închirierea, prin atribuire directă, a pajiștilor permanente

Comuna Găgești, județul Vaslui, Cod Fiscal 3552050, cu sediul în localitatea Găgești, județul Vaslui, tel / fax 0235429788; 0235429789, e-mail: primariagagesti@yahoo.com, închiriază, prin atribuire directă, suprafața de 268,1125 ha pajiști permanente, proprietate privată a comunei Găgești.

La procedura de atribuire directă  pot  participa persoane fizice și  juridice care au animalele înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor (R.N.E.), membri ai colectivității locale, care au domiciliul sau sediul social în comuna Găgești, județul Vaslui și care nu au datorii  față de bugetul local.

Prioritate au persoanele fizice și juridice care nu au alte contracte de concesiune/închiriere, valabile, înche
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț public privind închirierea, prin atribuire directă, a pajiștilor permanente rămase disponibile

Vizualizari: 340
Data creare: 28-02-2020 09:02:03

Anunț declarare date pentru înscrierea în registrul agricol

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANȚEI GUVERNULUI NR.28/2008 PRIVIND REGISTRUL AGRICOL, APROBATĂ PRIN LEGEA NR.98/2009, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE și Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, ORICE  ENTITATE (persoană fizică sau juridică) ARE OBLIGAȚIA SĂ DECLARE DATELE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL.

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îsi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registr
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț declarare date pentru înscrierea în registrul agricol
Declarație pentru completarea registrului agricol

Vizualizari: 277
Data creare: 23-01-2020 15:10:19

„Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate" 2019-2021

„Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate"  2019-2021

Proiect co-finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin fondul de Ajutor European destinat celor mai dezavantajate persoane

Documente pdf
„Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate" 2019-2021

Vizualizari: 315
Data creare: 11-01-2020 17:43:07

Anunț Proiect Impozite și taxe locale 2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria comunei Găgești aduce la cunoștinţa publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul instituției www.primaria-gagesti-vaslui.ro

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Detalii în documentele atașate.

Documente pdf
Anunț Proiect Impozite și taxe locale 2020
Proiect Impozite și taxe locale 2020
Anexa Impozite și taxe locale 2020

Vizualizari: 323
Data creare: 31-10-2019 14:57:45

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Documente pdf
Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Vizualizari: 355
Data creare: 26-09-2019 12:15:24

Anunț scutire majorări de întârziere

În conformitate cu H.C.L. nr. 56/30.07.2019, incepând cu data de 01.08.2019 până la data de 30.09.2019, contribuabilii persoane fizice beneficiază de scutirea 100% a majorărilor de întârziere aferente tuturor obligațiilor principale de plată.

Mai multe detalii se găsesc în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț scutire majorări de întârziere

Vizualizari: 342
Data creare: 01-08-2019 22:23:51

Anunț de interes public referitor la combaterea „buruienii ambrozia"


Anunț de interes public referitor la combaterea  „buruienii ambrozia"

Ca urmare a adresei nr. 2118/19.03.2019, a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vaslui, înregistrată la  Primăria Comunei Găgești cu  nr.  1364/20.03.2019,  vă  aducem la  cunoștinţă prevederile Legii 62/2018 pentru combaterea ambroziei prin care proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii și ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită știinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetaţiei adventive invazive și eliminarea ei în ca
Citeste mai mult...

Foto
Ambrozie

Documente pdf
Ambrozia - prezentare și combatere
Despre ambrozie - 1
Despre ambrozie - 2

Vizualizari: 762
Data creare: 16-05-2019 13:28:50

Lucrări sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciar

Urmare a începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în cadastru și în cartea funciară în sectoarele 26 și 51, vă aducem la cunoștință faptul că în data de 06.05.2019 - ora 09:30,  pe terenul extravilan va avea loc întâlnirea  cu toți proprietarii care dețin teren extravilan în SECTORUL CADASTRAL 26 și 51 -  în Tarlaua 41 Parcela 898, Tarlaua 42 Parcela 902 - BERBECENII NOI ȘI VECHI, pentru a-si arata fiecare limitele terenurilor în vederea intocmirii documentatiilor cadastrale si înscrierea imobilelor în cartea funciară conform "Programului de Cadastru și Carte Funciară", pe motivul că proprietarii mentionați în tabelul de mai jos nu incap în tarla, confirmam că suprafețele înscris Citeste mai mult...

Documente pdf
Proprietarii care dețin teren extravilan în SECTORUL - ora CADASTRAL 26 și 51 - în Tarlaua 41 Parcela 898, Tarlaua 42 Parcela 902 - BERBECENII NOI ȘI VECHI convocați la întâlnirea ce va avea loc în data de 06.05.2019. ora 09.30

Vizualizari: 663
Data creare: 25-04-2019 10:12:15

Anunț privind concesiune pajiști în suprafață de 44,1611 ha prin atribuire directă

Primaria comunei Gagesti, judetul Vaslui, cod fiscal 3552050, tel/fax 0235429788, e-mail: primariagagesti@yahoo.com, cu sediul in localitatea Gagesti, judetul Vaslui, concesioneaza, prin atribuire directa, conform art.9 alin. (2) din O.U.G. nr.34/2013, suprafata de 44,1611 ha pajisti permanente, proprietate privata a comunei Gagesti, identificata conform tabelului din anunțul atașat.

La procedura de atribuire directa  pot  participa persoane fizice,  juridice, asociatii legal constituite ale crescatorilor de animale care au animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor (R.N.E.), membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social in comuna Gagesti, judetul Vaslui, si care nu au datorii  fata de bugetul local.Concesionarea, prin atribui
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț privind concesiune pajiști în suprafață de 44,1611 ha prin atribuire directă

Vizualizari: 404
Data creare: 06-03-2019 16:25:04

Anunț program SIPOCA

Secretariatul general al Guvernului (SGG) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 iulie 2018.

Proiectul dispune de un buget pentru activități în valoare totală de 1.523.666,88 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.523.666,88 lei, valoarea neeligibilă, inclusiv TVA fiind de 0 lei. Contribuția de la Uniunea Europeană reprezintă 83,983863%, iar restul de 16,016 137% contribuția aplicantului și a partenerilor.

Mai multe detalii puteti urmări în link-ul de mai jos.

Linkuri externe
„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

Vizualizari: 409
Data creare: 13-02-2019 10:44:51

Anunț public privind obținerea autorizației de mediu

Primăria comunei Găgești, județul Vaslui, cu sediul în sat Găgești, Strada Principală nr. 25, comuna Găgești, județul Vaslui titular al activității - Administrație publică "Serviciu public de întreținere drumuri din comuna Găgești, județul Vaslui", ce se desfășoară în comuna Găgești, județul Vaslui, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru activitatea declarată.

Informații privind documentația depusă pot fi obținute la sediul APM Vaslui, strada Călugăreni, nr. 63, tel. 0335.401.723, fax 361842, în zilele de luni - vineri, între orele 8,00 - 14,00.

Observațiile publicului, contestațiile,
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț public privind obținerea autorizației de mediu

Vizualizari: 490
Data creare: 14-11-2018 23:36:54

Anunț privind Proiectul de hotărâre-stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria comunei Găgești aduce la cunoștinţa publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul instituției www.primaria-gagesti-vaslui.ro Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.

În temeiul prevederile art. 6 alin. (4) din Legea 52/2003, persoanele fizice și persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la "Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Vizualizari: 494
Data creare: 17-10-2018 14:30:19

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate 11.10.2018

  În temeiul prevederilor art. 47, alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte adminstrative fiscale pentru contribuabilii din documentul atașat.

Documente pdf
Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (11.10.2018)

Vizualizari: 477
Data creare: 11-10-2018 20:55:50

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială GĂGEȘTI, județul VASLUI, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 29, începând cu data de 15.10.2018, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Găgești, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Vizualizari: 445
Data creare: 08-10-2018 12:51:37

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială GĂGEȘTI, județul VASLUI, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 29, începând cu data de 08.10.2018, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Găgești, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Vizualizari: 436
Data creare: 02-10-2018 10:23:57

Referendum național 6 și 7 octombrie 2018

Delimitarea, numerotarea și sediul secțiilor de votare din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru Referendumul național din data de 6 și 7 octombrie 2018 se vor face conform anexei atașate.

Documente pdf
Delimitarea, numerotarea și sediul secțiilor de votare din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru Referendumul național

Vizualizari: 540
Data creare: 27-09-2018 15:55:20

Anunț Legea nr. 231/2018

In conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune pana la data de 06.12.2018, cereri pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti.

Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul ace
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Vizualizari: 911
Data creare: 25-09-2018 10:50:29

Anunț privind organizare licitație publică deschisă cu strigare 14.09.2018

Primăria comunei Găgești, județul Vaslui, Cod Fiscal 3552050,  cu sediul în localitatea Găgești, județul Vaslui, tel/fax 0235429788, primariagagesti@yahoo.com, organizează la sediul Primăriei comunei Găgești, în data de 14 septembrie 2018, orele 14,00, licitație publică deschisă cu strigare în vederea închirierii unui spațiu cu destinația "Farmacie", în suprafață de 41,36 mp, situat în incinta clădirii "Dispensar medical" din localitatea Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui, în scopul desfășurării activității farmacie umană.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune pâna la data de 11 SEPTEMBRIE 2018, ORA 16,00 la sediul Pri
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț privind organizare licitație publică deschisă cu strigare în vederea închirierii unui spațiu cu destinația „Farmacie"

Vizualizari: 419
Data creare: 24-08-2018 16:42:09

Material de informare Pesta Porcină Africană


Atenție!!!

- Nu există tratament și nici vaccin care să protejeze porcii de boală
- Anunțați imediat medicul veterinar dacă porcul nu mănâncă și stă mai mult culcat
- Limitați circulația între gospodăriile de la țară
- Creșterea porcilor, furajarea și adăparea se face doar în cotețe.
Porumbul, lucerna și alte vegetale pentru furajare nu se administrează direct din câmp. Există pericolul contaminării câmpului de la mistreții bolnavi.
- Porcii se contaminează direct, de la alți porci infectați sau prin alimentarea cu deșeuri din carne de porc contaminată/infect
Citeste mai mult...

Foto
Material de informare Pesta Porcină Africană

Documente pdf
Pesta Porcină Africană (organizare) procedura simplificata 25.07.2018

Vizualizari: 587
Data creare: 27-07-2018 14:42:08

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47, alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte adminstrative fiscale pentru contribuabilii din documentul atașat.

Documente pdf
Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate (27.06.2018)

Vizualizari: 449
Data creare: 27-06-2018 17:12:34

Anunț calamități

Având în vedere numeroasele pagube produse culturilor agricole (grâu, rapiță, porumb, floarea soarelui, orz, orzoaică, ovăz, etc.) de seceta prelungită și persistentă vă comunicăm faptul că procedura de obţinere a despăgubirilor începe cu depunerea, la Primăria Comunei Găgești, a unei înștiinţări cu privire la pierderile produse culturilor agricole.

În toate cazurile, constatarea pagubelor se realizează în prezenţa persoanei păgubite sau a unui reprezentant legal al acesteia și a declaraţiei unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2018 care atestă numele culturii și a suprafeţei acesteia. Comisia constată pagubele produse culturilor și întocmește procese verbale.

Documente pdf
Înștiințare cu privire la pierderile produse culturilor agricole - persoane juridice
Înștiințare cu privire la pierderile produse culturilor agricole - persoane fizice

Vizualizari: 1301
Data creare: 08-06-2018 14:25:24

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47, alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte adminstrative fiscale pentru contribuabilii din documentul atașat.

Documente pdf
Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate (24.05.2018)

Vizualizari: 459
Data creare: 24-05-2018 09:58:42

Anunț referitor la Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că în data de 24.05.2018 - ora 09:30, pe terenul extravilan va avea loc întâlnirea cu toți proprietarii care dețin teren extravilan din SECTORUL CADASTRAL 29 - în Tarlaua 46 Parcela 916, Tarlaua 47 Parcela 959 și 961, Tarlaua 48 Parcela 961 și Tarlaua 49 Parcela 971 - 972 PODIȘ GIURCANI și LANUL MARE având ca subiect - identificarea amplasamentelor imobilelor la teren și măsurarea limitelor proprietăților fiecăruia pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și înscrierea imobilelor în cartea funciară conform "Programului de Cadastru și Carte Funciară".


Documente pdf
Anunț referitor la Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

Vizualizari: 742
Data creare: 22-05-2018 10:42:09

Anunț obligativitate declarare date pentru înscrierea în registrul agricol

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui raza administrativ-teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente.


Documente pdf
Anunț registrul agricol
Declarație privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol - Anexa nr. 4 la normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Vizualizari: 539
Data creare: 04-05-2018 23:01:24

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială GĂGEȘTI, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 12, 13, 25, 37, 43, 17, 35 începând cu data de 28.03.2018, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei GĂGEȘTI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.


Documente pdf
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Vizualizari: 551
Data creare: 20-03-2018 11:39:19

Obligativitatea declararii datelor pentru inscrierea in registrul agricol

Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu. Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, insotite de documente.

La comune se inscriu in registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar daca nu detin terenuri agricole si silvice, animale sau cladiri utilizate ca locuinta si constructii-anexe.

Documente pdf
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANTEI GUVERNULUI NR.28/2008 PRIVIND REGISTRUL AGRICOL, ORICE ENTITATE (persoana fizica sau juridica) ARE OBLIGATIA SA DECLARE DATELE PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL.

Vizualizari: 500
Data creare: 13-02-2018 21:41:37

Fondul de garantare a creditului rural


Doriti sa incepeti sau sa dezvoltati o afacere in domeniul agriculturii si aveti nevoie de bani sau nu puteti sa obtineti CREDITE de la institutiile finantaroaredin cauza lipsei de GARANTII? FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL este solutia.

Foto
Fondul de garantare a creditului rural - IFN S.A

Vizualizari: 606
Data creare: 06-02-2018 21:20:12

Anunț referitor la Realizarea lucrărilor sistematice de cadrastru pe sectoare cadastrale

Anunț referitor la Realizarea lucrărilor sistematice de cadrastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

Prin prezenta, vă aducem la cunoștinţă faptul ca în data de 19.01.2018 - ora 09.30 pe terenul extravilan va avea loc întalnirea cu toți proprietarii care dețin teren extravilan din SECTORUL CADASTRAL 29 în Tarlaua 46 Parcela 916, Tarlaua 47 Parcela 959 și 961, Tarlaua 48 Parcela 961 și Tarlaua 49 Parcela 971 - 972 PODIȘ GIURCANI ȘI LANUL MARE având ca subiect - identificarea amplasamentelor imobilelor la teren și măsurarea limitelor proprietăţilor fiecăruia pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale și înscrierea imobilelor în cartea funciară prin "Programul de Cadastru și Carte Funciară".

Documente pdf
Anunt referitor la Realizarea lucrarilor sistematice de cadrastru pe sectoare cadastrale.

Vizualizari: 514
Data creare: 16-01-2018 22:07:02

Anunţ referitor la realizarea lucrărilor sistematice de cadastru

Anunţ referitor la realizarea lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

Prin prezenta, vă aducem la cunoștinţă faptul ca în data de 08.12.2017 - ora 09.30 la sediul Primăriei Găgești va avea loc întâlnirea cu toţi proprietarii care deţin teren extravilan în Tarlaua 25 Parcela 569 și Tarlaua 35 Parcela 1166 având ca subiect - identificarea amplasamentelor imobilelor la teren și măsurarea limitelor proprietăţilor fiecăruia pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale și înscrierea imobilelor în cartea funciară prin "Programul de Cadastru și Carte Funciară" conform listei de mai jos.

Documente pdf
Anunţ referitor la realizarea lucrărilor sistematice de cadastru

Vizualizari: 532
Data creare: 06-12-2017 01:27:54

Informare campanie vaccinare împotriva rabiei


În perioada Octombrie 2017-Februarie 2018 se desfașoară la nivel național campania de vaccinare a cainilor și pisicilor împotriva rabiei (turbării).Rabia este o boală care se transmite prin mușcături sau zgarieturi de la animale la om și este incurabilă, manifestată prin semne nervoase grave (de unde denumirea de turbare).Vaccinarea este singura modalitate de prevenire a bolii la animale și om.Aceasta se efectuează de personalul medical veterinar de pe raza localităților împuternicit de DSVSA Vaslui în campanii anuale.

Foto
Sănătatea animalelor de companie

Vizualizari: 1060
Data creare: 25-10-2017 09:59:46

Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare (04.07.2017)

Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare (04.07.2017)

Documente pdf
Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare (04.07.2017)

Vizualizari: 483
Data creare: 04-07-2017 23:59:34

Anunt privind incheierea unui Acord de Parteneriat (POCU) din data de 10.05.2017

Primăria Găgești, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programulului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndepline Citeste mai mult...

Documente pdf
ANUNT SELECTIE PARTENERI
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6 Grila calificare
Anexa 7 Grila evaluare
Anexa 1

Vizualizari: 741
Data creare: 10-05-2017 13:43:14

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - emitere acte administrative fiscale

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - emitere acte administrative fiscale.

Documente pdf
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - emitere acte administrative fiscale.

Vizualizari: 807
Data creare: 25-04-2017 12:51:58

Proiectul bugetului local pentru anul 2017

În conformitate cu prevederile art. 8 si art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Primăria comunei Gagesti aduce la cunoștinţa publică, prin afisare la avizierul primariei :
Proiectul bugetului local al comunei Gagesti pentru anul 2017.

Documente pdf
Proiectul bugetului local pentru anul 2017, al comunei Gagesti, judetul Vaslui.

Vizualizari: 747
Data creare: 04-03-2017 07:47:01

Alegeri 2016

Alegeri 2016

Documente pdf
Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru alegerile parlamentare

Vizualizari: 704
Data creare: 11-11-2016 11:09:31

Invitatie - Acord de parteneriat pentru proiectul POCU 4.2

In urma procedurii de selectie parteneri privati și a rezultatului procedurii de selectie, Primaria Găgești, invita luni 05 septembrie 2016, ora 13, la sediul primariei din comuna Găgești, judetul Vaslui, pentru a finaliza Acordul de parteneriat necesar in cadrul proiectului.

Va asteptam!

Documente pdf
Invitatie - Acord de parteneriat pentru proiectul POCU 4.2
Anunt privind Rezultatul procedurii de selectie parteneri privati pentru proiectul POCU 4.2

Vizualizari: 1108
Data creare: 02-09-2016 11:27:54

Căutarea dumneavoastră pentru un loc de muncă începe aici

Esti in cautarea unui nou loc de muncă Alege Neuvoo.

Neuvoo este un motor de cautare de locuri de munca care indexeaza gratuit locuri de munca de pe website-uri de companii de cariera, agentii de plasare a fortei de munca și platforme de locuri de munca. Neuvoo centralizeaza toate locurile de munca disponibile pe web, prin urmare sunt foarte similari cu Google pentru locuri de munca și ofera peste 10 milioane de locuri de munca in intreaga lume, avand posibilitatea cautarii dupa tara, companie, categorie etc. De asemenea poate fi folosit și direct de pe telefon, descarcand aplicatia din Play store sau App store.

Mult succes !

Linkuri externe
neuvoo.ro
http://neuvoo.ro/

Vizualizari: 768
Data creare: 29-08-2016 12:39:45

Anunt privind incheierea unui Acord de Parteneriat (Programul Operațional Capital Uman 2014-2020)

Primăria Găgești, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programulului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.Cerințele generale pe care trebuie să le î Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunt selectie parteneri
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa_6_Grila_calificare
Anexa_7_Grila_evaluare

Vizualizari: 833
Data creare: 10-08-2016 20:53:11

Anunt organizare licitatie publica, in vederea concesionarii a 2 spatii din com. Găgești (02.09.16)

Primaria comunei Găgești , organizeaza la sediul Primariei comunei Găgești , in data de 02 septembrie 2016 , orele 14.00 , licitatie publica deschisa cu strigare in vederea concesionarii a doua spatii, spatiul nr.1 in suprafata de 17,36 mp și spatiul nr.2 in suprafata de 41,36 mp , situate in incinta fostului sediu al S.C. AGROUNIREA Giurcani, din localitatea Giurcani, comuna Găgești, judetul Vaslui, in scopul desfasurarii activitatii farmacie umana și posta și inchirierea imobilului ,,Casa agronomului" in suprafata de 180 mp cu terenul aferent in suprafata de 1100 mp, situat in localitatea Găgești, comuna Găgești, judetul Vaslui.
Cererile de inscriere la licitatie se pot depune pana la data de 31 august 2016, ora 16,00 la sediul Primariei comunei Găgești , j Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunt organizare licitatie publica, in vederea concesionarii a 2 spatii din com. Gagesti (02.09.16)

Vizualizari: 752
Data creare: 10-08-2016 20:32:06

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Vaccinarea împotriva COVID-19 în România

Vaccinarea împotriva COVID-19 în RomâniaVaccinarea împotriva COVID-19 în România

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2021

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2021

Anunț privind obligativitatea declarării datelor pentru înscrierea în registrul agricol

ORICE ENTITATE (persoană fizică sau juridică) ARE OBLIGAȚIA SĂ DECLARE DATELE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL.

Digitalizare Primăria Găgești

Digitalizare Primăria Găgești, Județul VasluiDigitalizare Primăria Găgești

Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui

Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabilAjutorul pentru consumatorul vulnerabil