Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Accesibilitate
Contact

Bilanț de mandat 2020-2024: Costică Stupu, primarul comunei Găgești, județul Vaslui

Interviu cu domnul Costică Stupu, primarul comunei Găgești, județul Vaslui

A venit momentul să mă adresez vouă astăzi la ceas de bilanț.
M-am născut în comuna Găgești, am copilărit, am studiat, lucrez și trăiesc în comuna Găgești. Iubesc tot ceea ce înseamnă Găgești, iubesc oamenii, iubesc dealurile, iubesc pământurile acestei comune. Acum, la ora bilanțului celor 12 ani de mandat vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și bunului Dumnezeu că m-ați ajutat și m-ați susținut în ceea ce am întreprins pentru binele acestei comune astfel încât să nu vă înșel încrederea acordată. În această perioadă de schimbări și provocări, este crucial să rămânem uniți și să lucrăm împreună pentru binele nostru comun. Fiecare dintre noi are un rol important în construirea viitorului comunei noastre, și vă îndemn să vă implicați activ în viața comunității.


Care sunt principalele realizări ale mandatului dumneavoastră (2020 - 2024) și ce impact au avut acestea în comunitatea locală?

Realizările mele ca primar, în mandatul 2020-2024, tind să cred că au avut un impact pozitiv în comunitatea locală. Acestea includ îmbunătățiri în infrastructură, cum ar fi: reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local, modernizarea școlilor din comună, modernizarea iluminatului public stradal, amenajare și reparații poduri din comună, reabilitarea clădirii publice aferente sediului primăriei și căminului cultural, construire terenuri sport, construire sală festivități etc. În final, pot spune că realizările mele ca primar, au influențat în mod direct bunăstarea și calitatea vieții locuitorilor din comunitatea noastră, străduindu-mă să le pot oferi un mediu mai prosper, mai sigur și mai sănătos în care să trăiască.

Care sunt principalele proiecte de investiții aflate încă în derulare în 2024?

Principalele proiecte de investiții aflate încă în derulare în 2024 sunt următoarele:

"Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Găgești, județul Vaslui" - depus la finanțare, prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"

"Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în satele Găgești, Peicani și Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui" - depus la finanțare, prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"

"Construire dispensar medical în comuna Găgești, județul Vaslui" - în curs de implementare, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2

"Construire grădiniță în comuna Găgești, județul Vaslui" - în curs de implementare, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2

"Amenajare poduri în localitățile Găgești, Tupilați și Popeni și reparații pod în localitatea Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui" - în curs de implementare, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2

"Sistem inteligent de management pentru integrarea datelor spațiale într-o soluție GIS" - depus la finanțare, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

"Realizare sistem de supraveghere video în comuna Găgești, județul Vaslui" - depus la finanțare, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

"Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul județului Vaslui" - depus la finanțare, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

"Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Găgești" - depus la finanțare, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Găgești, județul Vaslui în măsura C15- EDUCAȚIE"
„BiblioHub Vaslui" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, INVESTIȚIA I17, COMPONENTA 7, Operațiunea D (fonduri europene) care constă în schimbarea/modernizarea echipamentelor informatice a bibliotecii comunale

Care este valoarea fondurilor europene atrase în comunitate în cei 4 ani? Dar valoarea fondurilor guvernamentale?

Valoarea fondurilor europene este de 1.670.035,90 euro
Valoare fondurilor guvernamentale este de 26.380.890,36 lei

Cum arată realizările mandatului dumneavoastră în cifre (exemplu - km asfaltați, număr locuri de muncă, valoare șomaj, număr afaceri noi, număr instituții de învățământ sau culturale renovate sau construite, număr blocuri ANL, creșteri buget local, etc)?

Kilometri de drum asfaltat:
S-au asfaltat 15 kilometri de drumuri comunale și de interes local în localitățile comunei îmbunătățind astfel accesul și siguranța circulației pentru locuitori.

Modernizarea Școlii Gimnaziale „Mihai Ioan Botez" din localitatea Giurcani și Școala Gimnazială „Ion Artene" sat Găgești, construire clădire nouă Grădiniță cu Program Normal în satul Giurcani, construire Sală festivități în satul Tupilați, oferind un mediu mai sigur și mai confortabil pentru elevi și cadrele didactice.

Am creat 69 locuri de muncă, am înființat un muzeu al satului. Bugetul local a crescut în fiecare an, iar la începutul anului 2024 avem ca venituri și cheltuieli suma de 7.563.000 lei, pentru funcționare 6.850.000 lei, iar la dezvoltare 713.000 lei.

Aceste cifre și exemple sper că îmi vor arata angajamentul și eforturile ca primar de a aduce îmbunătățiri tangibile în infrastructură și serviciile publice pentru comunitatea locală în timpul mandatului meu.

Dincolo de proiecte de investiții, ce alte inițiative sau evenimente au impactat comunitatea locală în cei 4 ani?

Ceea ce consider eu că au impactat pozitiv comunitatea locală în cei 4 ani au fost:
aspectul estetic al comunei, pe care l-am îmbunătățit în decursul anilor;

Plata cu Card prin POS la ghișeul/casieria Primăriei în timpul programului de funcționare;
Instituția Primăriei și-a digitalizat sistemul de funcționare intern și a revoluționat modul de comunicare cu cetățenii prin următoarele facilități:

a) plata on-line a taxelor și impozitelor, precum și a amenzilor de circulație;
b) eliberarea documentelor online (primirea lor pe email sau prin poștă);
c) reducerea costurilor și simplificarea procedurilor de lucru din cadrul Primăriei;
d) adoptarea unui sistem de management transparent la nivel instituțional;
e) Procesele instituționale sunt automatizate pentru a servi cetățeanul mai repede și pentru a scuti funcționarul de sarcini repetitive și scriptice.

Lucrări de înregistrare sistematică pe teritoriul UAT GĂGEȘTI, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale. ANCPI desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților pe sectoare cadastrale, care sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, dar și din bugetele locale ale primăriilor.
Susținerea financiară a bisericilor din comună;

susținerea unor programe educaționale pentru copii și adulți, precum și investiții în școli și facilități educaționale pentru a asigura accesul la educație de calitate pentru toți locuitorii comunității.
Susținerea unor lansări de carte-monografii etc.
Aceste inițiative, cred eu în calitate de primar, că pot contribui semnificativ la dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții în comunitatea noastră, oferind beneficii pe termen lung pentru toți locuitorii.

Care au fost principalele provocări sau piedici birocratice cu care v-ați confruntat în timpul mandatului dumneavoastră de primar și cum ați gestionat aceste situații?

Principalele provocări sau piedici cu care m-am confruntat ca primar în timpul mandatului au fost:
- Procesele birocratice lungi și complicate pot încetini implementarea proiectelor și inițiativelor primarului.
- Bugetul limitat poate restricționa capacitatea primarului de a finanța proiecte și programe importante pentru comunitate.
- Legile locale pot fi restrictive sau pot impune anumite limite în ceea ce privește acțiunile și deciziile primarului.
lar pentru a gestiona aceste situații, ca primar am încercat să adopt anumite strategii cum ar:
Comunicare și colaborare: Este important eu, ca primar să comunic deschis și transparent cu toate părțile implicate și să încerc să găsească soluții prin colaborare și negociere.
Eficientizarea proceselor birocratice: lucrez împreună cu angajații din administrație pentru a simplifica procesele birocratice, eliminând ineficiențele.
Căutarea de resurse alternative: să caut surse alternative de finanțare pentru a compensa resursele financiare limitate.
Prin adoptarea acestor strategii, pot gestiona mai eficient provocările și piedicile birocratice întâlnite în timpul mandatului și pot continua să îmi îndeplinesc obiectivele și viziunea pentru dezvoltarea comunității locale.

Care considerați că este principala lecție pe care ați învățat-o în timpului acestui mandat, lecție care ar putea fi utilă și altor primari?

Una dintre principalele lecții pe care eu ca primar am putut învăța în timpul mandatului meu este importanța ascultării și implicării active a comunității. Comunicarea deschisă și transparentă cu locuitorii, ascultarea preocupărilor și nevoilor acestora, precum și implicarea lor în procesul decizional pot conduce la politici mai eficiente și la o mai mare satisfacție din partea comunității. Această lecție este utilă și pentru alți primari, deoarece implicarea cetățenilor în guvernare poate duce la o mai mare încredere în autorități și la o mai bună reprezentare a nevoilor diverselor grupuri din comunitate.

Doriți să candidați din nou? Dacă da, care este viziunea pentru a continua dezvoltarea localității dumneavoastră?

Da, dorința mea este de a candida din nou. Un cuvânt potrivit pentru a exprima viziunea de primar care dorește să candideze din nou pentru a continua dezvoltarea localității este „progres". Este un termen puternic care sugerează direcția și dorința de a aduce îmbunătățiri continue comunității, atât în ceea ce privește infrastructura, serviciile publice, cât și calitatea vieții locuitorilor.
Îmi doresc ca locuitorii comunei să poată beneficia de cât mai multe proiecte de calitate și care să aibă un impact pozitiv asupra lor.

Dacă există aspecte suplimentare pe care doriți să le adăugați sau să le evidențiați în privința realizărilor și direcției viitoare, vă rugăm să le împărtășiți.

În afară de investiții în infrastructură și programe sociale, există câteva aspecte suplimentare pe care ca primar le-aș putea dori să le adaug și să le evidențiez în privința realizărilor și a direcției viitoare a comunității
locale:
-Durabilitate și mediu înconjurător: Adoptarea unor politici și programe care să promoveze durabilitatea și protecția mediului înconjurător, gestionarea resurselor naturale și protejarea biodiversității locale.
-Economie locală și antreprenoriat: Sprijinirea creșterii economice locale prin susținerea antreprenoriatului, stimularea inovației și diversificarea economiei locale pentru a crea mai multe oportunități de angajare și prosperitate.
-Educație și dezvoltare personală: Investiții în educație și programe de dezvoltare personală pentru a sprijini creșterea și dezvoltarea locuitorilor, precum și pentru a pregăti forța de muncă locală pentru provocările viitoare.

Realizările mele ca primar al comunei Găgești în această perioadă sper că au fost pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Consider că am reușit împreună să realizăm și să finalizăm mai multe obiective decât cele pe care ni le-am propus. Nu pot să neg faptul că am întâmpinat multe probleme, dar nimic nu mi-a stat în cale pentru a realiza ceea ce am promis. 

Vă asigur că echipa primăriei este dedicată să vă ofere cele mai bune servicii și să rezolve problemele cu care ne confruntăm. Îmi propun să fiu mereu deschis la dialog și să ascult cu atenție opiniile și preocupările voastre. Să continuăm să lucrăm împreună pentru a face din această comună un loc în care fiecare locuitor să se simtă mândru să trăiască!

Domnul primar al comunei Găgești, județul Vaslui, Costică Stupu
Domnul primar al comunei Găgești, județul Vaslui, Costică Stupu
Domnul primar al comunei Găgești, județul Vaslui, Costică Stupu
Construire Dispensar Medical sat Găgești, comuna Găgești, județul Vaslui
Construire Dispensar Medical sat Găgești, comuna Găgești, județul Vaslui
Construire Dispensar Medical sat Găgești, comuna Găgești, județul Vaslui
Amenajare pod Găgești
Amenajare pod Găgești
Amenajare pod Găgești
Sală de Festivități sat Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui
Sală de Festivități sat Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui
Sală de Festivități sat Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui
Achiziționarea de costume populare autentice pentru 8 perechi de dansatori
Achiziționarea de costume populare autentice pentru 8 perechi de dansatori
Achiziționarea de costume populare autentice pentru 8 perechi de dansatori
Înființarea unui spațiu cu destinația Muzeul „Marin Rotaru”
Înființarea unui spațiu cu destinația Muzeul „Marin Rotaru”
Înființarea unui spațiu cu destinația Muzeul „Marin Rotaru”
Troiță sat Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui
Troiță sat Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui
Troiță sat Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui