- Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2016

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Interviu preluat din ziarul Meridianul nr. 20, 24 mai 2018SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Anunț calamități

Anunț procedură de obţinere a despăgubirilor prin depunerea, la Primăria Comunei Găgești, a unei înștiinţări cu privire la pierderile produse culturilor agricole.

CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2016

Hotarari ale Consiliului Local incheiate dupa validarea mandatelor consilierilor declarati 05.06.16

Hotarari ale Consiliului Local incheiate dupa validarea mandatelor consilierilor declarati, aleși la alegerile locale din data 05.06.2016

Documente pdf
HOTARAREA NR.1 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
Hotararea nr.2 privind validarea mandatelor consilierilor locali
Hotararea nr.3 privind constituirea Consiliului local al comunei Gagesti
Hotararea nr.4 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr.5 privind alegerea Viceprimarului comunei Gagesti
Hotararea nr.6 privind organizarea comisiilor de specialitate ale C.L. Gagesti in principalele domenii de activitate
Hotararea nr.16/29.07.2016 privind aprobarea statutului com. Gagesti
Hotararea nr.20 privind aprobarea Rectificarii a III-a a bugetului local pe anul 2016
Hotararea nr.22/31.08.2016 privind desemnarea unui reprezentant al CL al comunei Gagesti in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar de stat, din comuna Gagesti, judetul Vaslui pentru anul scolar 2016-2017
Hotararea nr.25/12.10.2016 privind aprobarea Planului de operare a functiilor publice pentru anul 2017
Hotararea nr.26/12.10.2016 privind aprobarea "Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Gagesti, in perioada de iarna 15 noiembrie 2016-15 martie 2017
Hotararea nr.27/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului " Modernizare Scoala Gimnaziala "Mihai Ioan Botez", sat Giurcani, comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.28/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului:"Modernizare Scoala Gimnaziala "Ion Artene", sat Gagesti, comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.29/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului:"Modernizare Gradinita Giurcani, comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.30/12.10.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului "Pietruire drumuri de exploatatie agricola in comuna gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.31/12.10.2016 privind implementarea proiectului "Pietruire drumuri de exploatatie agricola in comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.32 privind aprobarea rectificarii a IV-a a bugetului local pe anul 2016
Hotararea nr33/31.10.2016 privind acordul pentru participarea in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, aprobarea studiu
Hotararea nr.17/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al CL al co
Hotararea nr.34/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 (partea I)
Hotararea nr.34/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 (partea a II-a)

Vizualizari: 207
Data creare: 12-07-2016 15:57:30

Mesajul primarului comunei Găgești, Costica Stupu

Primarul comunei Gagesti, Costica StupuVa multumesc ca ati ales sa utilizati și acest canal de comunicare, prin care Primaria Comunei Găgești este mai aproape de cetatenii și vizitatorii sai, dar și o platforma menita a imbunatati activitatea de comunicare intre reprezentantii primariei

Anunt privind incheierea unui Acord de Parteneriat (Programul Operațional Capital Uman 2014-2020)

Primăria Găgeşti, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programulului O

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - emitere acte administrative fiscale

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - emitere acte administrative fiscale.

Programări online la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare Vehic.

Programări online la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Vaslui .pdf

Inaugurare "Sala de festivitati in sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslui"

Inaugurare "Sala de festivitati in sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslui"-slujba oficiata de un sobor de 4 preotiInaugurare "Sala de festivitati in sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslui"

Ai parte, ai carte. Funciară

Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023