- Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Interviu preluat din ziarul Meridianul nr. 20, 24 mai 2018SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Proiecte de hotărâri aferente anului 2023Documente pdf
Proiect de hotărâre nr.1/03.01.2023 privind validarea Dispoziției primarului nr.1 din 03.01.2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Găgești, înregistrat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
Proiect de hotărâre nr.2/03.01.2023 privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2022
Proiect de hotărâre nr.3/03.01.2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul IV al anului 2022
Proiect de hotărâre nr.4/03.01.2023 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul II 2022
Proiect de hotărâre nr.5/05.01.2023 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2023
Proiect de hotărâre nr.6/05.01.2023 privind însușirea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Găgești, județul Vaslui, efectuat în luna decembrie 2022
Proiect de hotărâre nr.7/05.01.2023 privind aprobarea Planului local de acțiuni în domeniul serviciilor sociale la nivelul comunei Găgești pentru anul 2023
Proiect de hotărâre nr.8/09.01.2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii decembrie 2022
Proiect de hotărâre nr.9/10.01.2023 privind aprobarea structurii organizatorice, numărul de posturi și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Găgești, județul Vaslui, și al serviciilor publice din subordinea consiliului local
Proiect de hotărâre nr.10/10.01.2023 aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cursul anului 2023
Proiect de hotărâre nr.11/20.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Găgești, județul Vaslui, pe anul 2023
Proiect de hotărâre nr.12/20.01.2023 privind modificarea H.C.L. nr.2/31.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Găgești și al serviciilor publice din subordinea consiliului local precum și stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali
Proiect de hotărâre nr.13/18.01.2023 privind subvenționarea taxei speciale de salubrizare S.I.M.D.S. pentru anul 2023, de la bugetul local al comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.14/18.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie - aprilie 2023
Proiect de hotărâre nr.80/24.11.2022 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2023-2024
Proiect de hotărâre nr.15/25.01.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Găgești în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui
Proiect de hotărâre nr.16/10.02.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul IV anul 2022
Proiect de hotărâre nr.17/10.02.2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii ianuarie 2023
Proiect de hotărâre nr.18/10.02.2023 privind încetarea contractului de închiriere pajiști nr. 2065/15.04.2020 încheiat între comuna Găgești și Petraru Ilana
Proiect de hotărâre nr.19/10.02.2023 privind încetarea contractului de închiriere pajiști nr. 2273/27.04.2020 încheiat între comuna Găgești și Butnaru Toader
Proiect de hotărâre nr.20/10.02.2023 privind organizarea unei comisii mixte pentru analizarea cauzelor și antrenarea răspunderilor pentru recuperarea integrala a prejudiciului /pagubei create bugetului local
Proiect de hotărâre nr.21/10.02.2023 privind însușirea Raportului follow-up nr. 8641/01.02.2023 cu privire la modul de implementare a recomandărilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Vaslui nr. 15 din 11.07.2022
Proiect de hotărâre nr.22/21.02.2023 pentru aprobarea participării Comunei Găgești în cadrul proiectului „BiblioHub Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
Proiect de hotărâre nr.23/21.02.2023 privind aprobarea indicatorilor proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Găgești, județul Vaslui”

Vizualizari: 10
Data creare: 03-01-2023 13:28:11

Proiecte de hotărâri aferente anului 2022Documente pdf
Proiect de hotărâre nr.01/03.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Găgești, înregistrat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021
Proiect de hotărâre nr.02/04.01.2022 privind aprobarea participării comunei Găgești la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu
Proiect de hotărâre nr.03/06.01.2022 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2021-2022
Proiect de hotărâre nr.04/06.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cursul anului 2022
Proiect de hotărâre nr.05/06.01.2022 privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2021
Proiect de hotărâre nr.06/06.01.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul IV al anului 2021
Proiect de hotărâre nr.07/06.01.2022 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul II 2021
Proiect de hotărâre nr.08/06.01.2022 privind aprobarea închirierii unui contract de consultanță juridică
Proiect de hotărâre nr.09/06.01.2022 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2022
Proiect de hotărâre nr.10/06.01.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii decembrie 2021
Proiect de hotărâre nr.11/21.01.2022 privind însușirea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Găgești, efectuat în luna decembrie 2021
Proiect de hotărâre nr.12/28.01.2022 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a suprafeței de 245,0653 ha pajiști permanente, proprietate privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.13/21.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2022
Proiect de hotărâre nr.14/28.01.2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare S.I.M.D.S. pentru comuna Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.15/03.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești, județul Vaslui pe anul 2022
Proiect de hotărâre nr.16/03.02.2022 privind implementarea proiectului „Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr.17/03.01.2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Găgești, județul Vaslui, în domeniul privat al acesteia
Proiect de hotărâre nr.18 /01.03.2022 privind Rectificarea I a bugetului local al comunei Găgești pe anul 2022
Proiect de hotărâre nr.19/03.03.2022 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2021
Proiect de hotărâre nr.20/03.03.2022 privind subvenționarea taxei speciale de salubrizare S.I.M.D.S. pentru anul 2022, din bugetul local al comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.21/03.03.2022 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022
Proiect de hotărâre nr.22/03.03.2022 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.23/15.03.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Găgești în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI)
Proiect de hotărâre nr.24/03.03.2022 privind însușirea unor documentații cadastrale aferente drumurilor comunale DC 56 și DC 54A
Hotărârea nr.25/03.03.2022 privind aprobarea Programului de măsuri pentru buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Găgești în anul 2022
Proiect de hotărâre nr.26/03.03.2022 privind încetarea contractului de închiere pajiști nr.2107/16.04.2020 încheiat între comuna Găgești și domnul Buta Neculai
Proiect de hotărâre nr.27/08.03.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunilor ianuarie și februarie 2022
Proiect de hotărâre nr.28/11.03.2022 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 14/28.01.2022 privind aprobarea taxei de salubrizare S.I.M.D.S. pentru comuna Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.29/01.04.2022 pentru aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul I anul 2022
Proiect de hotărâre nr.30/01.04.2022 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Găgești, județul Vaslui, a terenului în suprafață de 18414 mp situat în intravilanul și extravilanul localității Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.31/01.04.2022 privind aprobarea Planului local de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.32/01.04.2022 privind alocarea unor sume de bani, din bugetul local pe anul 2022, pentru bisericile din comuna Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.33/01.04.2022 privind privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2022
Proiect de hotărâre nr.34/01.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Găgești pentru lunile mai, iunie și iulie 2022
Proiect de hotărâre nr.35/08.04.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii martie 2022
Proiect de hotărâre nr.36/14.04.2022 privind Rectificarea a-II-a a bugetului local al comunei Găgești pe anul 2022
Proiect de hotărâre nr.37/ 19.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul județului Vaslui” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.1/ I.1.2 și a cheltuielilor legate de proiect
Proiect de hotărâre nr.38/20.05.2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, pentru obiectivul de investiții „Sistem inteligent de management în comuna Găgești pentru integrarea datelor spațiale într-o soluție (G.I.S)” prin PNRR/2022/C10 Acțiunea I.1.2
Proiect de hotărâre nr.39/20.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului: „Realizare sistem de supraveghere video în comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr.40/23.05.2022 privind aprobarea înscrierii comunei Găgești în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui
Proiect de hotărâre nr.41/23.05.2022 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Peicani pentru construire locuință proprietate personală domnului Panainte Lucian
Proiect de hotărâre nr.42/23.05.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferentă lunii aprilie 2022
Proiect de hotărâre nr.43/23.05.2022 privind aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru personalul contractual angajat la Primăria comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.44/10.06.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferentă lunii mai 2022
Proiect de hotărâre nr.46/10.06.2022 privind aprobarea dreptului de acces pe domeniul public al comunei Găgești, județul Vaslui, pentru S.C. RCS&RDS S.A. în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării echipamentelor de infrastructură (fibră optică) necesare susținerii acestora
Proiect de hotărâre nr.47
Proiect de hotărâre nr.48
Proiect de hotărâre nr.49
Proiect de hotărâre nr.49/13.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare poduri în localitățile Găgești, Tupilați și Popeni și reparații pod în localitatea Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr.50/14.07.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferentă lunii iunie 2022
Proiect de hotărâre nr.51/14.07.2022 privind analiza studiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestru II al anului 2022
Proiect de hotărâre nr.52/14.07.2022 privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2022
Proiect de hotărâre nr.53/14.07.2022 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul I 2022
Proiect de hotărâre nr.54/14.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Găgești pentru lunile august, septembrie și octombrie 2022
Proiect de hotărâre nr.55/14.07.2022 privind însușirea Raportului nr. 53666/17.06.2022 urmare a misiunii de audit financiar asupra contului de execuție pe anul 2021 și a Deciziei nr.15 din 11.07.2022 a Camerei de Conturi Vaslui
Proiect de hotărâre nr.56/24.08.2022 privind Rectificarea a V-a a bugetului local al comunei Găgești pe anul 2022
Proiect de hotărâre nr.57/23.08.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul II anul 2022
Proiect de hotărâre nr.58/23.08.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Găgești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Artene” Găgești, din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2022-2023
Proiect de hotărâre nr.59/10.08.2022 privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023
Proiect de hotărâre nr.60/14.09.2022 privind Rectificarea a VI-a a bugetului local pe anul 2022
Proiect de hotărâre nr.61/15.09.2022 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1 din 18.10.2021, încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Nedelcu Dan
Proiect de hotărâre nr.62/16.09.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Găgești în principalele domenii de activitate
Proiect de hotărâre nr.63/23.09.2022 privind aprobarea proiectului de investiții „Reabilitarea clădirii publice aferentă sediului primăriei și căminului cultural din comuna Găgești, județul Vaslui” și a cheltuielilor aferente acestuia
Proiect de hotărâre nr.64/23.09.2022 pentru completarea HCL nr. 39/23.05.2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, pentru obiectivul de investiții „SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT ÎN COMUNA GĂGEȘTI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPAȚIALE ÎNTR-O SOLUȚIE (G.I.S.)” prin PNRR/2022/C10 Acțiunea I.1.2
Proiect de hotărâre nr.65/03.10.2022 pentru pentru validarea Dispoziției primarului nr.310 din 29.09.2022 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al comunei Găgești, județul Vaslui, pe anul 2022
Proiect de hotărâre nr.66/07.10.2022 privind aprobarea Programului de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Găgești, în perioada de iarna 01 noiembrie 2022 -31 martie 2023
Proiect de hotărâre nr.67/07.10.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul III anul 2022
Proiect de hotărâre nr.68/07.10.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul III al anului 2022
Proiect de hotărâre nr.69/07.10.2022 privind aprobarea numărului de burse școlare și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2022-2023
Proiect de hotărâre nr.70/07.10.2022 privind înființarea Serviciului de Asistență Comunitară și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Asistență Comunitară
Proiect de hotărâre nr.71/07.10.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferentă lunii septembrie 2022
Proiect de hotărâre nr.72/17.10.2022 privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor debitori și scoaterea creanțelor din evidența curentă
Proiect de hotărâre nr.73/17.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie - decembrie 2022 și ianuarie 2023
Proiect de hotărâre nr.74/07.11.2022 privind Rectificarea a VIII-a a bugetului local al comunei Găgești pe anul 2022
Proiect de hotărâre nr.75/07.11.2022 privind acordarea unui sprijin financiar, din bugetul local al comunei pe anul 2022, pentru Parohia Tupilați din comuna Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.76/09.11.2022 privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice și scoaterea creanțelor din evidența curentă
Proiect de hotărâre nr.77/09.11.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii octombrie 2022
Proiect de hotărâre nr.78/09.11.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 60/26.09.2022 privind impozitele și taxele locale pe anul 2023
Proiect de hotărâre nr.79/14.11.2022 privind aprobarea proiectului „Înființarea Centrului Comunitar Integrat în comuna Găgești, județul Vaslui” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C.12/I.1/I1.4 și a cheltuielilor legate de proiect
Proiect de hotărâre nr.80
Proiect de hotărâre nr.81/08.12.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 79 din 17.11.2022 privind aprobarea proiectului „Înființarea Centrului Comunitar Integrat în comuna Găgești, județul Vaslui” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C.12/ I.1 /I1.4 și a cheltuielilor legate de proiect
Proiect de hotărâre nr.82/08.12.2022 privind Rectificarea a IX-a a bugetului local al comunei Găgești pe anul 2022
Proiect de hotărâre nr.83/08.12.2022 pentru completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare S.I.M.D.S., aprobat prin H.C.L. nr. 7/31.01.2020
Proiect de hotărâre nr.84/08.12.2022 privind aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Găgești, județul Vaslui, pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS - SII MMSS", cod MySmis 130963
Proiect de hotărâre nr.85/08.12.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii noiembrie 2022
Proiect de hotărâre nr.86/08.12.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Găgești, județul Vaslui, pentru anul 2023
Proiect de hotărâre nr.87
Proiect de hotărâre nr.88/23.12.2022 privind Rectificarea a-XI-a a bugetului local al comunei Găgești, județul Vaslui, pe anul 2022
Proiect de hotărâre nr.89/23.12.2022 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de asistență socială

Vizualizari: 195
Data creare: 23-02-2022 23:20:20

Proiecte de hotărâri aferente anului 2021Documente pdf
Proiect de hotărâre nr.01/02.11.2020 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2021-2022
Proiect de hotărâre nr.02/16.01.2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Găgești, județul Vaslui, pentru anul 2021
Proiect de hotărâre nr.03/18.01.2021 privind aprobarea Programului de reparații imobile din comuna Găgești întocmit pentru anul 2021
Proiect de hotărâre nr.04/29.01.2021 privind aprobarea Programului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cursul anului 2021
Proiect de hotărâre nr.05
Proiect de hotărâre nr.06/11.01.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Giurcani pentru construire locuință proprietate personală domnului Nedelcu Dan
Proiect de hotărâre nr.07/11.01.2021 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.08/18.01.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță juridică
Proiect de hotărâre nr.09/18.01.2021 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2021
Proiect de hotărâre nr.10/29.01.2021 privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2020
Proiect de hotărâre nr.11/15.01.2021 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul II 2020
Proiect de hotărâre nr.12/15.01.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrele III și IV în anul 2020
Proiect de hotărâre nr.13/19.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021
Proiect de hotărâre nr.14/22.01.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Găgești pentru perioada 2021-2027
Proiect de hotărâre nr.15/10.02.2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020
Proiect de hotărâre nr.16/16.02.2021 privind subvenționarea sumei de 9960 lei de la bugetul local al comunei Găgești, județul Vaslui, reprezentând taxa specială de salubrizare S.I.M.D.S. pentru anul 2021
Proiect de hotărâre nr.17/08.02.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii ianuarie 2021
Proiect de hotărâre nr.18/12.02.2021 privind încetarea contractului de închiriere pajiști nr.2023/15.04.2020 încheiat între comuna Găgești și domnul Pavel Gicu
Proiect de hotărâre nr.19/12.02.2021 privind încetarea contractului de închiriere pajiști nr.1859/13.04.2020 încheiat între comuna Găgești și domnul Nedelcu Lică
Proiect de hotărâre nr.20/15.02.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2025, a Planului anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situațiilor de risc de separare a copiilor de părinți și a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul Comunei Găgești
Proiect de hotărâre nr.21/19.03.2021 privind rezilierea contractului de concesiune pajiști nr. 1096/12.04.2012 încheiat între comuna Găgești și doamna Ifteni Georgiana Oana
Proiect de hotărâre nr.22/15.03.2021 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021
Proiect de hotărâre nr.23/15.03.2021 privind aprobarea Planului local de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2021 la nivelul comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.24/18.03.2021 privind transformarea unui post de funcție publică de execuție și modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.25/12.03.2021 privind aprobarea Programului de măsuri pentru buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Găgești în anul 2021
Proiect de hotărâre nr.26/18.03.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului lot nr. 1 în suprafață de 2760 mp, aparținând domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.27/18.03.2021 privind însușirea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Găgești, efectuat în luna decembrie 2020
Proiect de hotărâre nr.28/15.03.2021 privind stabilirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr.29/02.04.2021 privind adoptarea bugetului local al comunei Găgești pe anul 2021
Proiect de hotărâre nr.30/09.04.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul I anul 2021
Proiect de hotărâre nr.31/09.04.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii martie 2021
Proiect de hotărâre nr.32/08.04.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2021
Proiect de hotărâre nr.33/09.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2021
Proiect de hotărâre nr.34/04.05.2021 privind completarea H.C.L. nr. 12/30.01.2018 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Găgești, județul Vaslui, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și Caietul de sarcini al Serviciului de Iluminat Public
Proiect de hotărâre nr. 35/17.05.2021 privind aprobarea Statutului comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr. 36/17.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr. 37/17.05.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii aprilie 2021
Proiect de hotărâre nr. 38/15.06.2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 137/27.04.2009 încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Necula Eugen
Proiect de hotărâre nr. 39/15.06.2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 873/06.04.2007 încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Crăciun Ion
Proiect de hotărâre nr. 40/15.06.2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 874/06.04.2007 încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Crăciun Ciprian Iorgu
Proiect de hotărâre nr. 41/15.06.2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2/30.12.2011 încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Lefter Marius Lucian
Proiect de hotărâre nr. 42/15.06.2021 privind rezilierea contractului de concesiune din 20.01.2005 încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Butnaru Anton
Proiect de hotărâre nr. 43/18.06.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Găgești pentru construire locuință proprietate personală domnului Haba Petru Valentin
Proiect de hotărâre nr. 44/18.06.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Găgești pentru construire locuință proprietate personală domnișoarei Rotaru Smaranda
Proiect de hotărâre nr. 45/18.06.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Găgești pentru construire locuință proprietate personală domnișoarei Nistor Ana-Maria Nicoleta
Proiect de hotărâre nr. 46/18.06.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Găgești pentru construire locuință proprietate personală domnului Ivan Elvis Cătălin
Proiect de hotărâre nr. 47/02.07.2021 privind aprobarea Rectificării I a bugetului local pe anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 48/28.06.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului: „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Găgești, județul Vaslui” - cod SMIS 145387
Proiect de hotărâre nr. 49/14.07.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Găgești în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI)
Proiect de hotărâre nr. 50/09.07.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul II al anului 2021
Proiect de hotărâre nr. 51/15.07.2021 privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2021
Proiect de hotărâre nr. 52/15.07.2021 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul I 2021
Proiect de hotărâre nr. 53/15.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2021
Proiect de hotărâre nr. 54/06.08.2021 privind Rectificarea a II-a a bugetului local pe anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 55/18.08.2021 privind Rectificarea a III-a a bugetului local pe anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 56/18.08.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul II anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 57/05.08.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Găgești spre adoptare
Proiect de hotărâre nr. 58/27.08.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 16.000mp, aparținând domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr. 59/18.08.2021 privind retragerea dreptului de folosință gratuită a terenului în suprafață de comunei Găgești spre adoptare 1000mp, înscris în CF nr. 72424 Găgești, sub nr. cad. 72424
Proiect de hotărâre nr. 60/26.08.2021 privind alocarea unor sume de bani, din bugetul local pe anul 2021, pentru Parohiile din comuna Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr. 61/10.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2” - cod SMIS 143312
Proiect de hotărâre nr. 62/16.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Găgești, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Artene” Găgești, din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2021-2022
Proiect de hotărâre nr. 63/16.09.2021 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului în suprafață de 1000mp, situat în intravilanul localității Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui, proprietate privată a comunei Găgești, județul Vaslui, domnului Nedelcu Dan
Proiect de hotărâre nr. 64/14.09.2021 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului în suprafață de 1000mp, situat în intravilanul localității Găgești, comuna Găgești, județul Vaslui, proprietate privată a comunei Găgești, județul Vaslui, domnului Iorga Marian
Proiect de hotărâre nr. 65/15.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire dispensar medical în comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr. 66/15.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Giurcani, Peicani și Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr. 67/15.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Grădiniță în comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr. 68/15.09.2021 privind aprobarea taxei speciale pentru servicii de vidanjare efectuate de Serviciul Public de Gospodărire Comunală din subordinea Consiliului local al comunei Găgești, județul Vaslui
Proiect de hotărâre nr. 69/20.09.2021 privind Rectificarea a IV-a a bugetului local al comunei Găgești pe anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 70/04.10.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Costa Costel și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta
Proiect de hotărâre nr. 71/14.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire dispensar medical în comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr. 72/13.10.2021 privind Rectificarea a V-a a bugetului local al comunei Găgești pe anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 73/14.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Giurcani, Peicani și Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr. 74/14.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare poduri în localitățile Găgești, Tupilați și Popeni și reparații pod în localitatea Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr. 75/14.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Grădiniță în comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr. 76/12.10.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul III, anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 77/04.10.2021 privind aprobarea Programului de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Găgești, în perioada de iarnă 01 noiembrie 2021 - 31 martie 2022
Proiect de hotărâre nr. 78/14.10.2021 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022
Proiect de hotărâre nr. 79/09.10.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul III al anului 2021
Proiect de hotărâre nr. 80/12.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022
Proiect de hotărâre nr. 81/22.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr. 82/22.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în satele Găgești, Tupilați și Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr. 83/01.11.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022
Proiect de hotărâre nr. 84/15.11.2021 privind Rectificarea a VI-a a bugetului local al comunei Găgești pe anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 85/15.11.2021 privind instrumentarea proiectului „Lucrări de modernizare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Școala Gimnazială „Ion Artene”, comuna Găgești, județul Vaslui”
Proiect de hotărâre nr. 86/15.11.2021 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii având ca obiect „Servicii de prindere, transport și gestionare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public”
Proiect de hotărâre nr. 87/02.12.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale la nivelul comunei Găgești pentru anul 2022
Proiect de hotărâre nr. 88/02.12.2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Găgești, județul Vaslui, pentru anul 2022
Proiect de hotărâre nr. 89/09.12.2021 privind aprobarea Rectificării a VII-a a bugetului local pe anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 90/09.12.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunilor mai, iunie, iulie, septembrie, octombrie și noiembrie 2021
Proiect de hotărâre nr. 91/13.12.2021 privind încetarea contractului de concesiune nr. 3623 din 10.12.2009, încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Mihal Sandu
Proiect de hotărâre nr. 92/13.12.2021 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului în suprafață de teren 500 mp, situat în intravilanul localității Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui, proprietate privată a comunei Găgești, județul Vaslui, soților Mihal Stelian și Mihal Lidia Gabriela
Proiect de hotărâre nr. 93/22.12.2021 privind Rectificarea a VIII-a a bugetului local pe anul 2021

Vizualizari: 139
Data creare: 17-02-2022 22:23:40

Digitalizare Primăria Găgești

Digitalizare Primăria Găgești, Județul VasluiDigitalizare Primăria Găgești

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabilAjutorul pentru consumatorul vulnerabil

Ziua Internațională de Conștientizare asupra Risipei și Pierderilor Alimentare

Materiale publicitare privind Ziua Internațională de Conștientizare asupra Risipei și Pierderilor AlimentareMediatizarea materialelor publicitare privind Ziua Internațională de Conștientizare asupra Risipei și Pierderilor Alimentare

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Obligativitatea înscrierii în registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2023

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2023

Platforma de înregistrare a producătorilor/importatorilor/comercianților în S.G.R.

RetuRO Sistem Garanție ReturnarePlatforma de înregistrare a producătorilor/importatorilor și comercianților în S.G.R.