- Hotărâri ale Consiliului Local Găgești aferente anului 2019

Monitorul Oficial Localmonitorul_oficial_local


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Interviu preluat din ziarul Meridianul nr. 20, 24 mai 2018SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2020

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2020


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2019

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2019

Hotărâri ale Consiliului Local Găgești încheiate în anul 2019

Documente pdf
Hotărârea nr.01/09.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al comunei Găgești pe anul 2018
Hotărârea nr.02/21.01.2019 privind aprobarea semnării contractului de credit cu CEC Bank S.A. sucursala Huși, garantarea creditului și semnarea contractului de garantare pentru proiectul "Dotarea cu autogreder a comunei Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.03/30.01.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/25.07.2017 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.04/30.01.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Găgești, județul Vaslui, pe anul 2018
Hotărârea nr.05/30.01.2019 privind aprobarea Programului de reparații imobile din comuna Găgești întocmit pentru anul 2019
Hotărârea nr.06/30.01.2019 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a pajiștilor permanente, concesionarea prin atribuire directă a suprafeței de 44,1611 ha pajiști permanente și închirierea actelor adiționale la contractele de concesiune a pajiștilor, proprietatea privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.06/30.01.2019 - Anexa 1
Hotărârea nr.06/30.01.2019 - Anexa 2
Hotărârea nr.06/30.01.2019 - Anexa 3
Hotărârea nr.07/30.01.2019 privind inventarierea unor bunuri imobile în inventarul domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.08/30.01.2019 privind atribuirea în folosința gratuită a imobilelor biserici și terenuri ocupate de biserici și cimitire, propretatea privată a comunei Găgești, către Parohiile din comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.09/30.01.2019 privind transmiterea dreptului de proprietate, fără plată, din proprietatea privată a comunei în proprietatea Parohiilor și filiilor din comuna Găgești, județul Vaslui, a imobilelor biserici și terenuri ocupate de biserici și cimitire
Hotărârea nr.10/30.01.2019 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2019 - 2020
Hotărârea nr.11/30.01.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cursul anului 2019
Hotărârea nr.12/30.01.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu S.C. AdWin Software SRL având ca obiect "Licență anuală utilizare aplicație Regista"
Hotărârea nr.13/30.01.2019 privind însușirea Raportului nr. 1367/4584/21.11.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13 din 05.05.2016 a Camerei de Conturi Vaslui și însușirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 13/3 din 18.12.2018 privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor
Hotărârea nr.14/30.01.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2018
Hotărârea nr.15/30.01.2019 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul II 2018
Hotărârea nr.16/28.02.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Găgești al unui număr de 210 volume de carte aparținând Bibliotecii comunale
Hotărârea nr.17/28.02.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 27/12.10.2016 privind intrumentarea proiectului: "Modernizare Școala Gimnazială "Mihai Ioan Botez", sat Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.18/28.02.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 28/12.10.2016 privind intrumentarea proiectului: "Modernizare Școala Gimnazială "Ion Artene", sat Găgești, comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.19/28.02.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 5/26.01.2017 privind intrumentarea proiectului: "Construire Grădănița în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.20/29.02.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 15/23.02.2017 privind intrumentarea proiectului: "Construire dispensar medical în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.21/28.02.2019 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.22/28.02.2019 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe din evidențele Primăriei comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.23/28.02.2019 privind actualizarea anexei la Statutul comunei Găgești, județul Vaslui, aprobat prin H.C.L. nr. 16 din 29.07. 2016
Hotărârea nr.24/28.02.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2019
Hotărârea nr.25/28.02.2019 privind propunerea primarului comunei Găgești ca evaluator al secretarului comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.26/13.03.2019 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2019
Hotărârea nr.27/28.03.2019 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.28/28.03.2019 privind scăderea din evidența curentă a creanțelor din amenzi pentru persoanele fizice care au efectuat munca în folosul comunității
Hotărârea nr.29/28.03.2019 privind scăderea din evidențele fiscale a debitului din amenzi în valoare de 580 lei
Hotărârea nr.30/28.03.2019 privind casarea unor obiecte de inventar din evidențele Primăriei comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.31/28.03.2019 privind aprobarea Programului de măsuri pentru buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Găgești în anul 2019
Hotărârea nr.32/28.03.2019 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, dreptul de uz și servitute a terenului în suprafață de 6,40mp situat în extravilanul satului Peicani către DELGAZ GRID S.A. în vederea executării lucrării „Modernizare LEA MT, înlocuire stâlpi de lemn montați provizoriu pe LEA MT cu stâlpi de beton, aferente Centrului de Rețea Vaslui-LEA 20kv Murgeni-Roșiești-Racord 20kv PT 1 Peicani"
Hotărârea nr.33/28.03.2019 privind inventarierea unui număr de 922 volume de carte, aparținând Bibliotecii comunale, în inventarul domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.34/28.03.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui, atestat prin H.G. 1361/2001 anexa nr. 34
Hotărârea nr.35/28.03.2019 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a suprafeței de 11,00 ha pajiști permanente, proprietatea privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.36
Hotărârea nr.37/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Găgești pe anul 2019
Hotărârea nr.38/25.04.2019 privind aprobarea Listei resurselor existente la nivel local, întocmită în vederea desfășurării activității de identificare a situațiilor de risc în cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
Hotărârea nr.39/25.04.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul I anul 2019
Hotărârea nr.40/25.04.2019 privind însușirea Raportului nr. 453/1495/27.03.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13 din 05.05.2016 a Camerei de Conturi Vaslui și însușirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 13/4 din 15.04.2019 privind prelungirea termenului pentru realizarea masurilor
Hotărârea nr.41/31.05.2019 privind instrumentarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Găgești județul Vaslui"
Hotărârea nr.42/31.05.2019 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. având ca obiect servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.43/31.05.2019 privind aprobarea încheierii contractului de lucrări cu S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL S.R.L. având ca obiect „Reparații curente fațadă sediu Primăria Găgești, scări și rampă de acces"
Hotărârea nr.44/31.05.2019 privind aprobarea încheierii contractului de lucrări cu S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL S.R.L. având ca obiect „Reparații curente fațadă sediu Cămin Cultural Găgești, scări și rampă de acces"
Hotărârea nr.45/31.05.2019 privind aprobarea achiziționării de către comuna Găgești, județul Vaslui, a unui autoturism de serviciu, Dacia Duster, în sistem de leasing financiar
Hotărârea nr.46/31.05.2019 privind însușirea Raportului nr. 603/1912/19.04.2019 urmare a misiunii de audit financiar asupra contului de execuție pe anul 2018 și a Deciziei nr. 15 din 13.05.2019 a Camerei de Conturi Vaslui
Hotărârea nr.47/31.05.2019 privind împuternicirea domnului Buta Marian, viceprimarul comunei, pentru radierea din circulație a autovehiculului Dacia Solenza
Hotărârea nr.48/31.05.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2019
Hotărârea nr.49/31.05.2019 privind aprobarea Rectificării I a bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.50/31.05.2019 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu S.C. TERRASTUD SERVICE S.R.L. având ca obiect întocmire studiu geotehnic pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.51/28.06.2019 privind aprobarea Listei principalelor manifestări cultural-artistice, sportive și educative care se desfășoară în comuna Găgești, județul Vaslui, în anul 2019
Hotărârea nr.52/04.07.2019 privind aprobarea Rectificării a-II-a a bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.53/11.07.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui, însușit prin hotărârea consiliului local al comunei Găgești nr.11/2001 și atestat prin H.G. 1361/2001 - anexa nr. 34
Hotărârea nr.54/30.07.2019 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului de posturi, al statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Găgești, județul Vaslui și al serviciilor publice din subordinea consiliului local
Hotărârea nr.55/30.07.2019 aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul II anul 2019
Hotărârea nr.56/30.07.2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor fiscale constând în impozite, taxe și alte obligații de plată datorate de către contribuabili la bugetul local al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.57/30.07.2019 privind abrogarea literelor „g", „h", „i" și „j" ale art.7 alin.(1) din Procedura privind înregistrarea, evidența și radierea unor categorii de vehicule din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru care nu exista obligativitatea înmatriculării, aprobată prin HCL nr. 23/30.10.2012
Hotărârea nr.58/30.07.2019 privind scăderea din evidența curentă a unor creanțe din amenzi pentru persoane fizice
Hotărârea nr.59/30.07.2019 privind modificarea art.33 alin.(7) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/16.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
Hotărârea nr.60/30.07.2019 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă pentru anul 2018 de către viceprimaul comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.61/30.07.2019 privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor handicap grav pe semestrul I 2019
Hotărârea nr.62/30.07.2019 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul I 2019
Hotărârea nr.63/30.07.2019 privind însușirea Raportului de activitate privind Registrul agricol pe semestrul I 2019
Hotărârea nr.64/30.07.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 78/05.10.2017 privind instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în satele Giurcani, Peicani și Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui" în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului Românesc"
Hotărârea nr.65/13.08.2019 pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui, însușit prin hotărârea consiliului local al comunei Găgești nr. 11/2001 și atestat prin H.G. 1361/2001 - anexa nr. 34
Hotărârea nr.66/30.08.2019 privind transferul autoturismului Dacia Logan către Serviciul Public Local de Gospodărire Comunală Găgești
Hotărârea nr.67/30.08.2019 privind scăderea din evidența curentă a unor creanțe din amenzi pentru persoane fizice
Hotărârea nr.68/30.08.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2019
Hotărârea nr.69/11.09.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui, însușit prin hotărârea consiliului local al comunei Găgești nr. 11/2001 și atestat prin H.G. 1361/2001 - anexa nr. 34
Hotărârea nr.70
Hotărârea nr.71
Hotărârea nr.72
Hotărârea nr.73
Hotărârea nr.74/11.10.2019 privind aprobarea „Programului de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Găgești, în perioada de iarnă 01 noiembrie 2019 - 31 martie 2020"
Hotărârea nr.75/11.10.2019 aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul III anul 2019
Hotărârea nr.76/11.10.2019 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1/02.05.2017 încheiat cu C.M.I. Dr. Ivănuș Gabriela Adriana
Hotărârea nr.77/11.10.2019 privind aprobarea concesionării, prin încredințare directă, a unui spațiu aparținând domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui, Societății Comerciale EAST HEALTH DTL S.R.L., în vederea prestării de servicii medicale
Hotărârea nr.78/11.10.2019 privind alocarea unor sume de bani, din bugetul local pe anul 2019, pentru Parohiile Găgești și Tupilați din comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.79/11.10.2019 privind achiziționarea unor materiale de construcții și transmiterea acestora fără plată Parohiei Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.80/11.10.2019 privind instrumentarea proiectului „Amenajare grupuri sanitare și utilități la Școala primară „Dumitru Marin", sat Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.81/11.10.2019 privind instrumentarea proiectului „Amenajare grupuri sanitare și utilități la Școala primară sat Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.82/23.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI ÎN COMUNA GĂGEȘTI, JUDEȚUL VASLUI"
Hotărârea nr.83/23.10.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI ÎN COMUNA GĂGEȘTI, JUDEȚUL VASLUI"
Hotărârea nr.84/23.10.2019 privind aprobarea achiziționării de către comuna Găgești, județul Vaslui, a unui buldoexcavator în sistem de leasing financiar
Hotărârea nr.85/20.11.2019 privind aprobarea Rectificării a IV-a a bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.86/20.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
Hotărârea nr.87/20.11.2019 privind trecerea imobilului Grădinița din satul Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui, din domeniul public în domeniul privat al comunei Găgești, în vederea demolării
Hotărârea nr.88/20.11.2019 privind aprobarea demolării imobilului Grădinița din satul Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.89/20.11.2019 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Găgești, județul Vaslui, în anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr.90
Hotărârea nr.91/05.12.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 78/05.10.2017 privind instrumentarea proiectului: „Modernizare drumuri de interes local în satele Giucani, Peicani și Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui" în vederea depunerii spre finanțare la M.D.R.A.P și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală
Hotărârea nr.92/16.12.2019 privind aprobarea Rectificării a-V-a a bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.93/16.12.2019 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populației cu produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau război
Hotărârea nr.94/16.12.2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Găgești, județul Vaslui

Vizualizari: 196
Data creare: 10-01-2019 21:17:19

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

RECOMANDĂRI privind conduita responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirusului

COVID-19 - Reguli de transmis elevilor și părinților15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)

Anunț post Asistent medical comunitar 06.04.2020

Anunț post Asistent medical comunitar 06.04.2020

Materiale informative COVID-19

Extras ordonanța militară nr. 2/2020Materiale informative COVID-19

Anunț important!

Anunț important în contextul stării de urgență instituit pe teritoriul României

Documente necesare în cazul deplasărilor

Documente necesare în cazul deplasărilor

Mesajul domnului Primar al Comunei Găgești

Mesajul domnului Primar al Comunei Găgești

Anunțuri COVID-19

Anunțuri COVID-19