- Hotarari ale Consiliuliu Local aferente anului 2018

Monitorul Oficial Localmonitorul_oficial_local


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Interviu preluat din ziarul Meridianul nr. 20, 24 mai 2018SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2020

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2020


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2018

2018 Hotarari ale Consiliului Local Gagesti aferente anului 2018

Hotarari ale Consiliului Local Gagesti incheiate in anul 2018

Documente pdf
Hotararea nr.01/05.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Gagesti pe anul 2017
Hotararea nr.02/30.01.2018 privind incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local detinut de domnul Popa Ion-Titi
Hotararea nr.03/30.01.2018 privind invalidarea mandatului de consilier local al doamnei Costa Monalisa
Hotararea nr.04/30.01.2018 privind stabilirea locurilor destinate desfasurarii adunarilor publice pe spatiile publice din comuna Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.08/30.01.2018 privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din comuna Gagesti, jud. Vaslui, pentru anul scolar 2018-2019
Hotararea nr.09/30.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, in cursul anului 2018
Hotararea nr.11/30.01.2018 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
Hotararea nr.15/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Gagesti pe anul 2018
Hotararea nr.21/06.03.2018 privind darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a unui imobil cladire si terenul aferent apartinand domeniului public al UAT Gagesti pentru realizarea proiectului "Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati" in cadrul Apelului de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati
Hotararea nr.22/09.03.2018 privind inventarierea terenului in suprafata de 1.132 mp in inventarul domeniul public al comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.23/09.03.2018 privind insusirea propunerilor Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului de completare a inventariului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gagesti, atestat prin H.G. 1361/2001 anexa nr.34
Hotararea nr.24/09.03.2018 privind darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a unui teren apartinand domeniului public al UAT Gagesti
Hotararea nr.25/09.03.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.21/06.03.2018 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a unui imobil cladire si terenul aferent apartinand domeniului public al UAT Gagesti pentru realizarea proiectului "Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati" in cadrul Apelului de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil pentru persoane cu dizabilitati
Hotararea nr.34/27.04.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gagesti pe trimestrul I anul 2018
Hotararea nr.35/27.04.2018 privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 85 din 28.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Hotararea nr.36/27.04.2018 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.65/ 25.08.2017 privind inventarierea pasunii comunale in domeniul privat al comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.37/27.04.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 30/30.03.2018 privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din evidentele Primariei comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.38/27.04.2018 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al comunei Gagesti in domeniul privat al comunei Gagesti
Hotararea nr.39/27.04.2018 privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe din evidentele Primariei comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.40/27.04.2018 privind aprobarea inventarierii terenului in suprafata de 1000 mp, situat in extravilanul localitatii Gagesti, comuna Gagesti, judetul Vaslui, in inventarul domeniului privat al comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.41/27.04.2018 privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit a suprafetei de teren 1000mp, proprietatea privata a comunei Gagesti, judetul Vaslui, pentru infiintare cimitir
Hotararea nr.42/27.04.2018 privind insusirea Raportului nr. 406/ 1567/ 02.04.2018 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 13 din 05.05.2016 a Camerei de Conturi Vaslui si insusirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 13/ 2 din 20.04.2018 privind prelungirea termenului pentru realizarea masurilor
Hotararea nr.43/27.04.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.44/31.05.2018 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea proiectului "Dotarea cu autogreder a comunei Găgești, județul Vaslui"
Hotararea nr.46/31.05.2018 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației pentru Dezvoltarea Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, județul Vaslui - APC VASLUI
Hotararea nr.47/31.05.2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, atestat prin H.G. 1361/2001, anexa nr.34, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.48/31.05.2018 privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.49/31.05.2018 privind aprobarea Rectificării I a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.51/13.07.2018 privind aprobarea Rectificării a II-a a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.52/13.07.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gagesti pe trimestrul II anul 2018
Hotărârea nr.53/13.07.2018 privind scaderea din evidenta curenta a creantelor din amenzi pentru persoanele fizice care au efectuat munca in folosul comunitatii
Hotărârea nr.55/13.07.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2018
Hotărârea nr.56/13.07.2018 privind rezilierea contactului de concesiune nr.1/2016 incheiat cu S.C. ROSIFARM S.R.L.
Hotărârea nr.57/26.07.2018 privind aprobarea actualizării taxei speciale de salubrizare în comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul 2018
Hotărârea nr.58/21.08.2018 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nistor Adrian
Hotărârea nr.59/21.08.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Nedelcu Lică
Hotărârea nr.60/21.08.2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Andrieș Tania
Hotărârea nr.61/21.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Găgești în principalele domenii de activitate
Hotărârea nr.62/21.08.2018 privind aprobarea Rectificării a III-a a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.63/21.08.2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui spațiu cu destinația "Farmacie" situat în incinta clădirii "Dispensar medical" din localitatea Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui, proprietate privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.64/21.08.2018 privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor debitori si scoaterea creanțelor din evidența curentă
Hotărârea nr.66/12.09.2018 privind aprobarea semnării contractului de credit cu CEC Bank S.A. sucursala Huși, garantarea creditului și semnarea contractului de garantare pentru proiectul "Dotarea cu autogreder a comunei Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.67/12.09.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Găgești în Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar de stat, din comuna Găgești, județul Vaslui pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr.68/12.09.2018 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 44/31.05.2018 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea proiectului "Dotarea cu autogreder a comunei Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.69/21.09.2018 privind aprobarea Rectificării a IV-a a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.70/30.10.2018 privind aprobarea Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Gagesti, in perioada de iarna 15 noiembrie 2018 - 15 martie 2019
Hotărârea nr.71/30.10.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gagesti pe trimestrul III anul 2018
Hotărârea nr.72/30.10.2018 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui cazan termic pe lemne si instalatiile aferente Bisericii ortodoxe din satul Peicani, comuna Gagesti, judetul Vaslui
Hotărârea nr.73/01.10.2018 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 44/31.05.2018 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne pentru realizarea proiectului "Dotarea cu autogreder a comunei Gagesti, judetul Vaslui"
Hotărârea nr.74/16.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
Hotărârea nr.75/16.11.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu S.C. VILLAGE MED SRL având ca obiect întocmire Raport de evaluare pășune, proprietatea privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.76/16.11.2018 privind inventarierea utilajului AUTOGREDER în inventarul comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.77/16.11.2018 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.78/16.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.79/16.11.2018 privind însușirea Raportului nr. 1266/30.10.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 30 din 12.11.2010 a Camerei de Conturi Vaslui
Hotărârea nr.81/26.11.2018 privind a șaptea rectificare a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.82/03.12.2018 privind aprobarea Rectificării a VIII-a a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.83/14.12.2018 privind a zecea rectificare a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.84/14.12.2018 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2018
Hotărârea nr.85/20.12.2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.86/20.12.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii juridice între comuna Găgești și Cabinet de avocat Ciocan Luigi Cristinel
Hotărârea nr.87/20.12.2018 privind însușirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 30/4 din 16.11.2018
Hotărârea nr.88/20.12.2018 privind a 11-a rectificare a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.89/20.12.2018 privind achiziționarea unor materiale de construcții și transmiterea acestora fără plată Parohiei Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui

Vizualizari: 465
Data creare: 09-01-2018 22:55:21

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

RECOMANDĂRI privind conduita responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirusului

COVID-19 - Reguli de transmis elevilor și părinților15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)

Anunț post Asistent medical comunitar 06.04.2020

Anunț post Asistent medical comunitar 06.04.2020

Materiale informative COVID-19

Extras ordonanța militară nr. 2/2020Materiale informative COVID-19

Anunț important!

Anunț important în contextul stării de urgență instituit pe teritoriul României

Documente necesare în cazul deplasărilor

Documente necesare în cazul deplasărilor

Mesajul domnului Primar al Comunei Găgești

Mesajul domnului Primar al Comunei Găgești

Anunțuri COVID-19

Anunțuri COVID-19