- Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2017


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Interviu preluat din ziarul Meridianul nr. 20, 24 mai 2018SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2020

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2020

CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2017

2017 Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2017

Hotarari ale Consiliului Local Gagesti incheiate in anul 2017

Documente pdf
Hotararea nr.1/06.01.2017 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2016 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului com. Gagesti pe anul 2016
Hotararea nr.2/26.01.2017 privind modificarea H.C.L. nr.27/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului:"Modernizare Scoala Gimnaziala "Mihai Ioan Botez", sat Giurcani, comuna Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.3/26.01.2017 privind modificarea H.C.L. nr.28/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului: "Modernizare Scoala Gimnaziala "Ion Artene", sat Gagesti, comuna Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.4/26.01.2017 privind modif. si completarea H.C.L. nr.58 din 10.11.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate pt. obiectiv. de invest. "Modernizare drumuri prin asfaltare in com. Gage
Hotararea nr.5/26.01.2017 privind instrumentarea proiectului "Construire Gradinita in comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.6/26.01.2017 privind aprobarea mentinerii Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din comuna Gagesti, judetului Vaslui, pentru anul scolar 2017
Hotararea nr.9/26.01.2017 privind instrumentarea proiectului:"Modernizare si extindere sistem de iluminat public stradal in comuna Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.21/13.03.2017 privind instrumentarea proiectului: „Amenajare poduri in localitatile Gagesti, Tupilati si Popeni si reparatii pod in localitatea Peicani, Comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.22/24.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Gagesti pe anul 2017
Hotararea nr.23/24.03.2017 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.24/24.03.2017 privind aprobarea intocmirii Proiectului de Amenajament Pastoral pentru pajistile permanente din comuna Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.25 /24.03.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Gagesti in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din mun
Hotararea nr.17/23.02.2017 privind aprobarea cotizatiei comunei Gagesti, judetul Vaslui la Asociatia pentru Dezvoltarea Intercomunitara a judetului Vaslui
Hotararea nr.28 /28.04.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gagesti, pe trimestrul I anul 2016
Hotararea nr.30/28.04.2017 ref. aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unui spatiu in suprafata de 30mp, situat in incinta unui imobil prop. priv. din loc. Giurcani, com. Gagesti, jud. Vaslui, doamnei Ivanus Gabriela Adriana
Hotararea nr.31/28.04.2017 privind aprobarea inventarierii terenului in suprafata de 634mp situat in intravilanul localitatii Giurcani, comuna Gagesti, judetul Vaslui, in inventarul domeniului privat al comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.32/28.04.2017 privind aprobarea dreptului de acces si folosinta a terenului in suprafata de 540mp situat in extravilanul satului Gagesti catre SC ORANGE ROMANIA SA
Hotararea nr.34/28.04.2017 privind insusirea Raportului privind modul de deducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.13 din 05.05.2016 si a Deciziei nr.13/1 din 10.04.2017 a Camerei de Conturi Vaslui
Hotararea nr.36/16.06.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.37/16.06.2017 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Gagesti pe anul 2017
Hotararea nr.38/16.06.2017 privind aprobarea Programului de reparatii imobile din comuna Gagesti pentru anul 2017
Hotararea nr.39/16.06.2017 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita si dreptul de uz a terenului in suprafata de 6mp situat in intravilanul satului Tupilati catre DELGAZ GRID S.A., in vederea executarii lucrarii „Alimentare cu energ
Hotararea nr.40/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. ELECTRICOPET S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Racordare energie electrica Sala de festivitati sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslu
Hotararea nr.41/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. NOMIS 2003 S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Modernizare Scoala Gimnaziala „Ion Artene", sat Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.42/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. NOMIS 2003 S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Put forat, cabina put si dotari Sala de festivitati sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Va
Hotararea nr.43/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Reparatii acoperis cladire Primarie com. Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.44/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Reparatii acoperis cladire Camin Cultural in sat Gagesti, com. Gagesti, ju
Hotararea nr.45/16.06.2017 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alim
Hotararea nr.46/16.06.2017 privind insusirea Raportului nr. 534/26.04.2017 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.30 din 12.11.2010 si a Decizii nr.30/3 din 15.05.2017 a Camerei de Conturi Vaslui
Hotararea nr.57/25.07.2017 privind aprobarea coeficientilor si a salariilor de baza pentru functii publice si personalul contractual de specialitate al primarului comunei Gagesti, jud. Vaslui, precum si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor
Hotararea nr.58/28.07.2017 privind implementarea proiectului „Dotarea cu autogreder a comunei Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.59/17.08.2017 privind infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala Gagesti
Hotararea nr.60/25.08.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului MOCANU VALENTI
Hotararea nr.61/25.08.2017 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Diaconu Alina
Hotararea nr.62/25.08.2017 privind modificarea Hotararii C.L nr.6/22.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale C.L. Gagesti in principalele domenii de activitate
Hotararea nr.63/25.08.2017 privind aprobarea Rectificarii a II-a a bugetului local pe anul 2017
Hotararea nr.64/25.08.2017 privind scaderea din evidentele fiscale a unor debite din amenzi pentru persoane fizice decedate
Hotararea nr.65/25.08.2017 privind aprobarea inventarierii pasunii comunale in inventarul domeniului privat al comunei Gagesti, Judetul Vaslui
Hotararea nr.66/25.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 (trei) luni septembrie, octombrie si noiembrie 2017
Hotararea nr.67/20.09.2017 privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori si scoaterea creantelor din evidenta curenta
Hotararea nr.68/20.09.2017 privind scaderea din evidenta curenta a creantelor din amenzi pentru persoanele fizice care au efectuat munca in folosul comunitatii
Hotararea nr.69/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari cu Biroul Individual de Arhitectura Scanteie D. Dan-Bogdan avand ca obiect servicii de proiectare cu intocmire: Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu de Fezabilita
Hotararea nr.70/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu Biroul Individual de Arhitectura Scanteie D. Dan-Bogdan avand ca obiect servicii de proiectare cu intocmire: Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu de
Hotararea nr.71/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. avand ca obiect Servicii de consultanta economica, scrierea cererilor de finantare pentru obiectivul de investitii „Construire
Hotararea nr.72/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. avand ca obiect Servicii de consultanta economica, scrierea cererilor de finantare pentru obiectivul de investitii ,,Construire grad
Hotararea nr.73/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. avand ca obiect Servicii de consultanta economica, scrierea cererilor de finantare pentru obiectivul de investitii „Modernizar
Hotararea nr.74/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu Asociatia pentru Sprijin in Dezvoltarea Economiei Sociale- Incluziune, Responsabilitatea Cooperatista, Antreprenoriat Social avand ca obiect „Instruire
Hotararea nr.75/20.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Gagesti in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar de stat, din comuna Gagesti, judetul Vaslui pentru anul scolar 2017-2018
Hotararea nr.76/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. PARTENER CONSTRUCT S.R.L. BARLAD avand ca obiect intocmire Proiect tehnic, detalii de executie si verificarea tehnica a proiectarii pentru obiectivul de
HOTARAREA nr. 77/26.09.2017 privind aprobarea Rectificarii a III-a a bugetului local pe anul 2017
HOTARAREA nr. 78/05.10.2017 privind instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local in satele Giurcani, Peicani si Tupilati, judetul Vaslui"
HOTARAREA nr. 79/31.10.2017 privind aprobarea "Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Gagesti, in perioada de iarna 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018"
HOTARAREA nr. 80/31.10.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri de cheltuieli al comunei Gagesti pe trimestrul III anul 2017
HOTARAREA nr. 81/31.10.2017 privind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol la nivelul comunei Gagesti, judetul Vaslui
HOTARAREA nr. 82/31.10.2017 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
HOTARAREA nr. 83
HOTARAREA nr. 84/07.11.2017 privind aprobarea Rectificarii a-IV-a a bugetului local pe anul 2017
PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Hotararea nr.85/28.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Hotararea nr.86/28.11.2017 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.87
Hotararea nr.88/28.11.2017 privind aprobarea Rectificarii a V-a a bugetului local pe anul 2017
Hotararea nr.89/28.11.2017 privind aprobarea Rectificarii a VI-a a bugetului local pe anul 2017
Hotararea nr.90/19.12.2017 pentru completarea HCL nr.85 din 28.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Hotararea nr.91/19.12.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice de consultanta, asistenta sisau reprezentare a comunei Gagesti
Hotararea nr.92/19.12.2017 privind transformarea a trei posturi aferente functiilor publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarulu si modificarea statului de functii

Vizualizari: 375
Data creare: 21-02-2017 21:26:35

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL