- Hotărâri ale Consiliului Local

Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Interviu preluat din ziarul Meridianul nr. 20, 24 mai 2018SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.01/29.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2021
Hotărârea nr.02/29.01.2021 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.03/29.01.2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Găgești, județul Vaslui, pentru anul 2021
Hotărârea nr.04/29.01.2021 privind aprobarea Programului de reparații imobile din comuna Găgești întocmit pentru anul 2021
Hotărârea nr.05/29.01.2021 privind aprobarea Programului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cursul anului 2021
Hotărârea nr.06/29.01.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Giurcani pentru construire locuință proprietate personală domnului Nedelcu Dan
Hotărârea nr.07/29.01.2021 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.08/29.01.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță juridică
Hotărârea nr.09/29.01.2021 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2021
Hotărârea nr.10/29.01.2021 privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2020
Hotărârea nr.11/29.01.2021 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul II 2020
Hotărârea nr.12/29.01.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrele III și IV în anul 2020
Hotărârea nr.13/29.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021
Hotărârea nr.14/29.01.2021 privind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Găgești pentru perioada 2021-2027
Hotărârea nr.15/26.02.2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr.16/26.02.2021 privind subvenționarea sumei de 9960 lei de la bugetul local al comunei Găgești, județul Vaslui, reprezentând taxa speciala de salubrizare S.I.M.D.S. pentru anul 2021
Hotărârea nr.17/26.02.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii ianuarie 2021
Hotărârea nr.18/26.02.2021 privind încetarea contractului de închiriere pajiști nr.2023/15.04.2020 încheiat între comuna Găgești și domnul Pavel Gicu
Hotărârea nr.19/26.02.2021 privind încetarea contractului de închiriere pajiști nr.1859/13.04.2020 încheiat între comuna Găgești și domnul Nedelcu Lică
Hotărârea nr.20/26.02.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2025, a Planului anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situațiilor de risc de separare a copiilor de părinți și a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul Comunei Găgești
Hotărârea nr.20/26.02.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2025, a Planului anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situațiilor de risc de separare a copiilor de părinți și a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul Comunei Găgești - partea a II-a
Hotărârea nr.21/31.03.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii februarie 2021
Hotărârea nr.22/31.03.2021 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru semestrul II al anului școlar 2020 - 2021
Hotărârea nr.23/31.03.2021 privind aprobarea Planului local de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2021 la nivelul comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.24/31.03.2021 privind transformarea unui post de funcție publică de execuție și modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.25/31.03.2021 privind aprobarea Programului de măsuri pentru buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Găgești în anul 2021
Hotărârea nr.26/31.03.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului lot nr. 1 în suprafață de 2760 mp, aparținând domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.27/31.03.2021 privind însușirea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Găgești, efectuat în luna decembrie 2020
Hotărârea nr.28/31.03.2021 privind stabilirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.29/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
Hotărârea nr.30/20.04.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul I anul 2021
Hotărârea nr.31/20.04.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii martie 2021
Hotărârea nr.32/20.04.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2021
Hotărârea nr.33/20.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2021
Hotărârea nr.34/07.05.2021 privind completarea H.C.L. nr. 12/30.01.2018 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Găgești, județul Vaslui, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și Caietul de sarcini al Serviciului de Iluminat Public
Hotărârea nr. 35/28.05.2021 privind aprobarea Statutului comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr. 36/28.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr. 37/28.05.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr. 38/29.06.2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 137/27.04.2009 încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Necula Eugen
Hotărârea nr. 39/29.06.2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 873/06.04.2007 încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Crăciun Ion
Hotărârea nr. 40/29.06.2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 874/06.04.2007 încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Crăciun Ciprian Iorgu
Hotărârea nr. 41/29.06.2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2/30.12.2011 încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Lefter Marius Lucian
Hotărârea nr. 42/29.06.2021 privind rezilierea contractului de concesiune din 20.01.2005 încheiat între Consiliul local al comunei Găgești și domnul Butnaru Anton
Hotărârea nr. 43/29.06.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Găgești pentru construire locuință proprietate personală domnului Haba Petru Valentin
Hotărârea nr. 44/29.06.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Găgești pentru construire locuință proprietate personală domnișoarei Rotaru Smaranda
Hotărârea nr. 45/29.06.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Găgești pentru construire locuință proprietate personală domnișoarei Nistor Ana-Maria Nicoleta
Hotărârea nr. 46/29.06.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Găgești pentru construire locuință proprietate personală domnului Ivan Elvis Cătălin
Hotărârea nr. 47/02.07.2021 privind aprobarea Rectificării I a bugetului local pe anul 2021
Hotărârea nr. 48/02.07.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului: „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Găgești, județul Vaslui” - cod SMIS 145387
Hotărârea nr. 49/30.07.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Găgești în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI)
Hotărârea nr. 50/30.07.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul II al anului 2021
Hotărârea nr. 51/30.07.2021 privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2021
Hotărârea nr. 52/30.07.2021 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul I 2021
Hotărârea nr. 53/30.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2021

Vizualizari: 72
Data creare: 23-02-2021 15:26:05

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020

 

Documente pdf
Hotărârea nr.01/09.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al comunei Găgești, înregistrat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
Hotărârea nr.02/31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Găgești, județul Vaslui și din serviciile publice, fără personalitate juridică, din subordinea consiliului local, precum și stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali
Hotărârea nr.03/31.01.2020 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.04/31.01.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2020
Hotărârea nr.05/31.01.2020 privind aprobarea Programului de reparații imobile din comuna Găgești întocmit pentru anul 2020
Hotărârea nr.06/31.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cursul anului 2020
Hotărârea nr.07/31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare S.I.M.D.S.
Hotărârea nr.08/31.01.2020 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare S.I.M.D.S. pentru comuna Găgești, județul Vaslui, în anul 2020
Hotărârea nr.09/31.01.2020 privind aprobarea Acordului financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul proiectului S.I.M.D.S. Vaslui
Hotărârea nr.10/31.01.2020 privind însușirea Raportului nr. 1949/4699/27.11.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 15 din 13.05.2019 a Camerei de Conturi Vaslui și însușirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 15/1 din 20.12.2019 privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor
Hotărârea nr.11/31.01.2020 privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2019
Hotărârea nr.12/31.01.2020 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul II 2019
Hotărârea nr.13/31.01.2020 privind însușirea Raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II 2019
Hotărârea nr.14/31.01.2020 privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță juridică
Hotărârea nr.15/31.01.2020 privind încetarea contractului de concesiune nr. 1 din 17 ianuarie 2011
Hotărârea nr.16/31.01.2020 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii pentru colectare deșeuri menajere din comuna Găgești, județul Vaslui, Companiei de Utilități Publice S.C. CUP S.A. Bârlad
Hotărârea nr.17/14.02.2020 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Găgești în principalele domenii de activitate
Hotărârea nr.18/21.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Găgești, județul Vaslui, pe anul 2020
Hotărârea nr.19/21.02.2020 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a suprafeței de 238,1125 ha pajiști permanente, proprietate privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.20/21.02.2020 privind însușirea raportului nr. 69/13.01.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13 din 05.05.2016 a Camerei de Conturi Vaslui și însușirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 13/5 din 06.02.2020 privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor
Hotărârea nr.22/21.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință petru lunile martie-mai 2020
Hotărârea nr.23/20.03.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 27/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului: „Modernizare Școala Gimnazială „Mihai Ioan Botez”, sat Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui”
Hotărârea nr.24/22.03.2020 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.25/20.03.2020 privind aprobarea Programului de măsuri pentru buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Găgești în anul 2020
Hotărârea nr.26/20.03.2020 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a suprafeței de 20,7792 ha pajiști permanente, proprietate privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.27/20.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor pentru care exista obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ - teritorială a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.28/31.03.2020 privind aprobarea Rectificării I a bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr.29/31.03.2020 pentru revocarea H.C.L. nr.21/21.02.2020 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.30/30.04.2020 pentru aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.31/30.04.2020 privind modificarea H.C.L. nr.21/13.03.2017 privind instrumentarea proiectului „Amenajare poduri în localitățile Găgești, Tupilați și Popeni și reparații pod în localitatea Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui”
Hotărârea nr.32/30.04.2020 privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924
Hotărârea nr.33/30.04.2020 privind însușirea Raportului nr.300/20.03.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.30 din 12.11.2020 a Camerei de Conturi Vaslui și însușirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr.30/5 din 20.03.2020 privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor
Hotărârea nr.34/30.04.2020 privind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Găgești pentru perioada 2021-2027
Hotărârea nr.35/30.04.2020 privind implementarea proiectului de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal” în comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.36/30.04.2020 privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din comuna Găgești, județul Vaslui, de la S.C. DELGAZ GRID S.A.
Hotărârea nr.37/28.05.2020 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a suprafeței de 5,00 ha pajiști permanente, proprietate privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.38/28.05.2020 privind scăderea din evidența curentă a unor creanțe din amenzi pentru persoane fizice
Hotărârea nr.39/28.05.2020 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Găgești, județul Vaslui, a terenului în suprafață de 103,92ha
Hotărârea nr.40/28.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2020
Hotărârea nr.41/12.06.2020 privind aprobarea Rectificării a II-a a bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr.42/29.06.2020 privind transformarea unui post de funcție publică de execuție și modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.43/29.06.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui, însușit prin hotărârea consiliului local al comunei Găgești nr.11/2001 și atestat prin H.G. 1361/2001 - anexa nr.34
Hotărârea nr.44/29.06.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr.12/2019 încheiat cu S.C. EAST HEALTH DLT S.R.L.
Hotărârea nr.45/29.06.2020 privind aprobarea încheierii contractului de lucrări cu S.C. NOMIS 2003 S.R.L. având ca obiect „Demolare Grădiniță sat Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui”
Hotărârea nr.46/29.06.2020 privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.47/31.07.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Nedelcu Lică și vacantarea locului de consilier local al acestuia
Hotărârea nr.48/31.07.2020 privind alocarea sumei de 59.500 lei din bugetul local al comunei pe anul 2020 pentru Parohia Giurcani din comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.49/31.07.2020 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Găgești, județul Vaslui, a două loturi de teren situate în extravilanul localității Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.50/31.07.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea terenurilor în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003(r2) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
Hotărârea nr.51/31.07.2020 privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2020
Hotărârea nr.52/31.07.2020 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul I 2020
Hotărârea nr.53/31.07.2020 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I și II în anul 2020
Hotărârea nr.54/18.08.2020 privind aprobarea Rectificării a III-a a bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr.55/18.08.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul II anul 2020
Hotărârea nr.56/18.08.2020 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Găgești pentru contruire locuință proprietate personală domnului Drența Andrei Vali
Hotărârea nr.57/18.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și devizul general actualizat rest de executat la 31.07.2020 pentru obiectivul de investiții „Construire Grădiniță în comuna Găgești, județul Vaslui”
Hotărârea nr.58/18.08.2020 privind alocarea sumei de 15.000lei din bugetul local al comunei pe anul 2020 pentru Parohia Tupilați din comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.59/02.09.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020
Hotărârea nr.60/02.09.2020 privind aprobarea Rectificării a IV-a a bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr. 61/21.09.2020 privind aprobarea Rectificării a-V-a a bugetului local pe 2020
Hotărârea nr 62/21.09.2020 privind scăderea din evidența curentă a unor creanțe din amenzi pentru persoane fizice în valoare de 2.226 lei
Hotărârea nr 63/21.09.2020 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. având ca obiect "Servicii de consultanță elaborare proiect POCU Axa prioritară 2, obiectiv specific OS 2.4, Acțiunea 2.3.3"
Hotărârea nr. 64/21.09.2020 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. având ca obiect "Servicii de consultanță elaborare proiect în cadrul POIM 2014-2020 Axa 9, obiectiv specific OS 9.1"
Hotărârea nr. 65/25.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr. 66/25.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr. 67/20.10.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2020
Hotărârea nr. 68/20.10.2020 privind aprobarea Rectificării a-VI-a a bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr. 69/20.10.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul III anul 2020
Hotărârea nr. 70/20.10.2020 privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor debitori și scoaterea creantelor din evidența curentă
Hotărârea nr. 71/20.10.2020 privind aprobarea structurii organizatorice al aparatului de specialitate al primarului comunei Găgești și al serviciilor publice din subordinea consiliului local
Hotărârea nr. 72/20.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Dotarea unit[ților de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2"
Hotărârea nr. 73/20.10.2020 privind aprobarea Programului de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Găgești, în perioada de iarnă 01 noiembrie 2020 - 31 martie 2021
Hotărârea nr. 74/20.10.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr. 75/20.10.2020 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Găgești, județul Vaslui, în anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr. 76/20.10.2020 privind instrumentarea proiectului "Reabilitarea și modernizare drumuri in statele Găgești și Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr. 77/26.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget al cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr. 78/6.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021
Hotărârea nr. 79/6.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Găgești în principalele domenii de activitate
Hotărârea nr. 80/6.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr. 81/27.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr. 82/27.11.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
Hotărârea nr. 83/27.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Găgești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Artene” Găgești, din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr. 84/27.11.2020 privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesele comunei Găgești în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltarea Intercomunitară a județului Vaslui
Hotărârea nr. 85/27.11.2020 privind scăderea din evidențele fiscale a debitului din amenzi în valoare de 500 de lei
Hotărârea nr. 86/27.11.2020 privind atribuirea de denumiri străzi în comuna Găgești și aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr. 87/27.11.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunilor septembrie și octombrie 2020
Hotărârea nr. 88/27.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Găgești și al serviciilor publice din subordinea consiliului local
Hotărârea nr. 89/27.11.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui, însușit prin hotărârea consiliului local al comunei Găgești nr.11/2001 și atestat prin H.G. 1361/2001 - anexa nr. 34
Hotărârea nr. 90/27.11.2020 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui, însușit prin H.C.L. nr.86/28.11.2017
Hotărârea nr. 91/15.12.2020 privind aprobarea Rectificării a-VII-a a bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr. 92/15.12.2020 privind transformarea unui post de funcție publică de execuție și modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr. 93/15.12.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii noiembrie 2020
Hotărârea nr. 94/22.12.2020 privind aprobarea Rectificării a-VIII-a a bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr. 95/22.12.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui, aferente lunii decembrie 2020

Vizualizari: 283
Data creare: 11-01-2020 17:27:23

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2019

Hotărâri ale Consiliului Local Găgești încheiate în anul 2019

Documente pdf
Hotărârea nr.01/09.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al comunei Găgești pe anul 2018
Hotărârea nr.02/21.01.2019 privind aprobarea semnării contractului de credit cu CEC Bank S.A. sucursala Huși, garantarea creditului și semnarea contractului de garantare pentru proiectul "Dotarea cu autogreder a comunei Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.03/30.01.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/25.07.2017 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.04/30.01.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Găgești, județul Vaslui, pe anul 2018
Hotărârea nr.05/30.01.2019 privind aprobarea Programului de reparații imobile din comuna Găgești întocmit pentru anul 2019
Hotărârea nr.06/30.01.2019 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a pajiștilor permanente, concesionarea prin atribuire directă a suprafeței de 44,1611 ha pajiști permanente și închirierea actelor adiționale la contractele de concesiune a pajiștilor, proprietatea privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.06/30.01.2019 - Anexa 1
Hotărârea nr.06/30.01.2019 - Anexa 2
Hotărârea nr.06/30.01.2019 - Anexa 3
Hotărârea nr.07/30.01.2019 privind inventarierea unor bunuri imobile în inventarul domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.08/30.01.2019 privind atribuirea în folosința gratuită a imobilelor biserici și terenuri ocupate de biserici și cimitire, propretatea privată a comunei Găgești, către Parohiile din comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.09/30.01.2019 privind transmiterea dreptului de proprietate, fără plată, din proprietatea privată a comunei în proprietatea Parohiilor și filiilor din comuna Găgești, județul Vaslui, a imobilelor biserici și terenuri ocupate de biserici și cimitire
Hotărârea nr.10/30.01.2019 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2019 - 2020
Hotărârea nr.11/30.01.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cursul anului 2019
Hotărârea nr.12/30.01.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu S.C. AdWin Software SRL având ca obiect "Licență anuală utilizare aplicație Regista"
Hotărârea nr.13/30.01.2019 privind însușirea Raportului nr. 1367/4584/21.11.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13 din 05.05.2016 a Camerei de Conturi Vaslui și însușirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 13/3 din 18.12.2018 privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor
Hotărârea nr.14/30.01.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2018
Hotărârea nr.15/30.01.2019 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul II 2018
Hotărârea nr.16/28.02.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Găgești al unui număr de 210 volume de carte aparținând Bibliotecii comunale
Hotărârea nr.17/28.02.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 27/12.10.2016 privind intrumentarea proiectului: "Modernizare Școala Gimnazială "Mihai Ioan Botez", sat Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.18/28.02.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 28/12.10.2016 privind intrumentarea proiectului: "Modernizare Școala Gimnazială "Ion Artene", sat Găgești, comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.19/28.02.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 5/26.01.2017 privind intrumentarea proiectului: "Construire Grădănița în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.20/29.02.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 15/23.02.2017 privind intrumentarea proiectului: "Construire dispensar medical în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.21/28.02.2019 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.22/28.02.2019 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe din evidențele Primăriei comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.23/28.02.2019 privind actualizarea anexei la Statutul comunei Găgești, județul Vaslui, aprobat prin H.C.L. nr. 16 din 29.07. 2016
Hotărârea nr.24/28.02.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2019
Hotărârea nr.25/28.02.2019 privind propunerea primarului comunei Găgești ca evaluator al secretarului comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.26/13.03.2019 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2019
Hotărârea nr.27/28.03.2019 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.28/28.03.2019 privind scăderea din evidența curentă a creanțelor din amenzi pentru persoanele fizice care au efectuat munca în folosul comunității
Hotărârea nr.29/28.03.2019 privind scăderea din evidențele fiscale a debitului din amenzi în valoare de 580 lei
Hotărârea nr.30/28.03.2019 privind casarea unor obiecte de inventar din evidențele Primăriei comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.31/28.03.2019 privind aprobarea Programului de măsuri pentru buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Găgești în anul 2019
Hotărârea nr.32/28.03.2019 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, dreptul de uz și servitute a terenului în suprafață de 6,40mp situat în extravilanul satului Peicani către DELGAZ GRID S.A. în vederea executării lucrării „Modernizare LEA MT, înlocuire stâlpi de lemn montați provizoriu pe LEA MT cu stâlpi de beton, aferente Centrului de Rețea Vaslui-LEA 20kv Murgeni-Roșiești-Racord 20kv PT 1 Peicani"
Hotărârea nr.33/28.03.2019 privind inventarierea unui număr de 922 volume de carte, aparținând Bibliotecii comunale, în inventarul domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.34/28.03.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui, atestat prin H.G. 1361/2001 anexa nr. 34
Hotărârea nr.35/28.03.2019 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a suprafeței de 11,00 ha pajiști permanente, proprietatea privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.36
Hotărârea nr.37/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Găgești pe anul 2019
Hotărârea nr.38/25.04.2019 privind aprobarea Listei resurselor existente la nivel local, întocmită în vederea desfășurării activității de identificare a situațiilor de risc în cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
Hotărârea nr.39/25.04.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul I anul 2019
Hotărârea nr.40/25.04.2019 privind însușirea Raportului nr. 453/1495/27.03.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13 din 05.05.2016 a Camerei de Conturi Vaslui și însușirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 13/4 din 15.04.2019 privind prelungirea termenului pentru realizarea masurilor
Hotărârea nr.41/31.05.2019 privind instrumentarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Găgești județul Vaslui"
Hotărârea nr.42/31.05.2019 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. având ca obiect servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.43/31.05.2019 privind aprobarea încheierii contractului de lucrări cu S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL S.R.L. având ca obiect „Reparații curente fațadă sediu Primăria Găgești, scări și rampă de acces"
Hotărârea nr.44/31.05.2019 privind aprobarea încheierii contractului de lucrări cu S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL S.R.L. având ca obiect „Reparații curente fațadă sediu Cămin Cultural Găgești, scări și rampă de acces"
Hotărârea nr.45/31.05.2019 privind aprobarea achiziționării de către comuna Găgești, județul Vaslui, a unui autoturism de serviciu, Dacia Duster, în sistem de leasing financiar
Hotărârea nr.46/31.05.2019 privind însușirea Raportului nr. 603/1912/19.04.2019 urmare a misiunii de audit financiar asupra contului de execuție pe anul 2018 și a Deciziei nr. 15 din 13.05.2019 a Camerei de Conturi Vaslui
Hotărârea nr.47/31.05.2019 privind împuternicirea domnului Buta Marian, viceprimarul comunei, pentru radierea din circulație a autovehiculului Dacia Solenza
Hotărârea nr.48/31.05.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2019
Hotărârea nr.49/31.05.2019 privind aprobarea Rectificării I a bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.50/31.05.2019 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu S.C. TERRASTUD SERVICE S.R.L. având ca obiect întocmire studiu geotehnic pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.51/28.06.2019 privind aprobarea Listei principalelor manifestări cultural-artistice, sportive și educative care se desfășoară în comuna Găgești, județul Vaslui, în anul 2019
Hotărârea nr.52/04.07.2019 privind aprobarea Rectificării a-II-a a bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.53/11.07.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui, însușit prin hotărârea consiliului local al comunei Găgești nr.11/2001 și atestat prin H.G. 1361/2001 - anexa nr. 34
Hotărârea nr.54/30.07.2019 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului de posturi, al statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Găgești, județul Vaslui și al serviciilor publice din subordinea consiliului local
Hotărârea nr.55/30.07.2019 aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul II anul 2019
Hotărârea nr.56/30.07.2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor fiscale constând în impozite, taxe și alte obligații de plată datorate de către contribuabili la bugetul local al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.57/30.07.2019 privind abrogarea literelor „g", „h", „i" și „j" ale art.7 alin.(1) din Procedura privind înregistrarea, evidența și radierea unor categorii de vehicule din comuna Găgești, județul Vaslui, pentru care nu exista obligativitatea înmatriculării, aprobată prin HCL nr. 23/30.10.2012
Hotărârea nr.58/30.07.2019 privind scăderea din evidența curentă a unor creanțe din amenzi pentru persoane fizice
Hotărârea nr.59/30.07.2019 privind modificarea art.33 alin.(7) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/16.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
Hotărârea nr.60/30.07.2019 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă pentru anul 2018 de către viceprimaul comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.61/30.07.2019 privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor handicap grav pe semestrul I 2019
Hotărârea nr.62/30.07.2019 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe semestrul I 2019
Hotărârea nr.63/30.07.2019 privind însușirea Raportului de activitate privind Registrul agricol pe semestrul I 2019
Hotărârea nr.64/30.07.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 78/05.10.2017 privind instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în satele Giurcani, Peicani și Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui" în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului Românesc"
Hotărârea nr.65/13.08.2019 pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui, însușit prin hotărârea consiliului local al comunei Găgești nr. 11/2001 și atestat prin H.G. 1361/2001 - anexa nr. 34
Hotărârea nr.66/30.08.2019 privind transferul autoturismului Dacia Logan către Serviciul Public Local de Gospodărire Comunală Găgești
Hotărârea nr.67/30.08.2019 privind scăderea din evidența curentă a unor creanțe din amenzi pentru persoane fizice
Hotărârea nr.68/30.08.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2019
Hotărârea nr.69/11.09.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui, însușit prin hotărârea consiliului local al comunei Găgești nr. 11/2001 și atestat prin H.G. 1361/2001 - anexa nr. 34
Hotărârea nr.70
Hotărârea nr.71
Hotărârea nr.72
Hotărârea nr.73
Hotărârea nr.74/11.10.2019 privind aprobarea „Programului de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Găgești, în perioada de iarnă 01 noiembrie 2019 - 31 martie 2020"
Hotărârea nr.75/11.10.2019 aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Găgești pe trimestrul III anul 2019
Hotărârea nr.76/11.10.2019 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1/02.05.2017 încheiat cu C.M.I. Dr. Ivănuș Gabriela Adriana
Hotărârea nr.77/11.10.2019 privind aprobarea concesionării, prin încredințare directă, a unui spațiu aparținând domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui, Societății Comerciale EAST HEALTH DTL S.R.L., în vederea prestării de servicii medicale
Hotărârea nr.78/11.10.2019 privind alocarea unor sume de bani, din bugetul local pe anul 2019, pentru Parohiile Găgești și Tupilați din comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.79/11.10.2019 privind achiziționarea unor materiale de construcții și transmiterea acestora fără plată Parohiei Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.80/11.10.2019 privind instrumentarea proiectului „Amenajare grupuri sanitare și utilități la Școala primară „Dumitru Marin", sat Peicani, comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.81/11.10.2019 privind instrumentarea proiectului „Amenajare grupuri sanitare și utilități la Școala primară sat Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.82/23.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI ÎN COMUNA GĂGEȘTI, JUDEȚUL VASLUI"
Hotărârea nr.83/23.10.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI ÎN COMUNA GĂGEȘTI, JUDEȚUL VASLUI"
Hotărârea nr.84/23.10.2019 privind aprobarea achiziționării de către comuna Găgești, județul Vaslui, a unui buldoexcavator în sistem de leasing financiar
Hotărârea nr.85/20.11.2019 privind aprobarea Rectificării a IV-a a bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.86/20.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
Hotărârea nr.87/20.11.2019 privind trecerea imobilului Grădinița din satul Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui, din domeniul public în domeniul privat al comunei Găgești, în vederea demolării
Hotărârea nr.88/20.11.2019 privind aprobarea demolării imobilului Grădinița din satul Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.89/20.11.2019 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Găgești, județul Vaslui, în anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr.90
Hotărârea nr.91/05.12.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 78/05.10.2017 privind instrumentarea proiectului: „Modernizare drumuri de interes local în satele Giucani, Peicani și Tupilați, comuna Găgești, județul Vaslui" în vederea depunerii spre finanțare la M.D.R.A.P și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală
Hotărârea nr.92/16.12.2019 privind aprobarea Rectificării a-V-a a bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.93/16.12.2019 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populației cu produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau război
Hotărârea nr.94/16.12.2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Găgești, județul Vaslui

Vizualizari: 457
Data creare: 10-01-2019 21:17:19

Hotărâri ale Consiliului Local Găgești aferente anului 2018

Hotarari ale Consiliului Local Gagesti incheiate in anul 2018

Documente pdf
Hotararea nr.01/05.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Gagesti pe anul 2017
Hotararea nr.02/30.01.2018 privind incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local detinut de domnul Popa Ion-Titi
Hotararea nr.03/30.01.2018 privind invalidarea mandatului de consilier local al doamnei Costa Monalisa
Hotararea nr.04/30.01.2018 privind stabilirea locurilor destinate desfasurarii adunarilor publice pe spatiile publice din comuna Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.08/30.01.2018 privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din comuna Gagesti, jud. Vaslui, pentru anul scolar 2018-2019
Hotararea nr.09/30.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, in cursul anului 2018
Hotararea nr.11/30.01.2018 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
Hotararea nr.15/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Gagesti pe anul 2018
Hotararea nr.21/06.03.2018 privind darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a unui imobil cladire si terenul aferent apartinand domeniului public al UAT Gagesti pentru realizarea proiectului "Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati" in cadrul Apelului de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati
Hotararea nr.22/09.03.2018 privind inventarierea terenului in suprafata de 1.132 mp in inventarul domeniul public al comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.23/09.03.2018 privind insusirea propunerilor Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului de completare a inventariului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gagesti, atestat prin H.G. 1361/2001 anexa nr.34
Hotararea nr.24/09.03.2018 privind darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a unui teren apartinand domeniului public al UAT Gagesti
Hotararea nr.25/09.03.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.21/06.03.2018 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a unui imobil cladire si terenul aferent apartinand domeniului public al UAT Gagesti pentru realizarea proiectului "Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati" in cadrul Apelului de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil pentru persoane cu dizabilitati
Hotararea nr.34/27.04.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gagesti pe trimestrul I anul 2018
Hotararea nr.35/27.04.2018 privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 85 din 28.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Hotararea nr.36/27.04.2018 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.65/ 25.08.2017 privind inventarierea pasunii comunale in domeniul privat al comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.37/27.04.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 30/30.03.2018 privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din evidentele Primariei comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.38/27.04.2018 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al comunei Gagesti in domeniul privat al comunei Gagesti
Hotararea nr.39/27.04.2018 privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe din evidentele Primariei comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.40/27.04.2018 privind aprobarea inventarierii terenului in suprafata de 1000 mp, situat in extravilanul localitatii Gagesti, comuna Gagesti, judetul Vaslui, in inventarul domeniului privat al comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.41/27.04.2018 privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit a suprafetei de teren 1000mp, proprietatea privata a comunei Gagesti, judetul Vaslui, pentru infiintare cimitir
Hotararea nr.42/27.04.2018 privind insusirea Raportului nr. 406/ 1567/ 02.04.2018 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 13 din 05.05.2016 a Camerei de Conturi Vaslui si insusirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 13/ 2 din 20.04.2018 privind prelungirea termenului pentru realizarea masurilor
Hotararea nr.43/27.04.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.44/31.05.2018 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea proiectului "Dotarea cu autogreder a comunei Găgești, județul Vaslui"
Hotararea nr.46/31.05.2018 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației pentru Dezvoltarea Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, județul Vaslui - APC VASLUI
Hotararea nr.47/31.05.2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, atestat prin H.G. 1361/2001, anexa nr.34, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.48/31.05.2018 privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.49/31.05.2018 privind aprobarea Rectificării I a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.51/13.07.2018 privind aprobarea Rectificării a II-a a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.52/13.07.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gagesti pe trimestrul II anul 2018
Hotărârea nr.53/13.07.2018 privind scaderea din evidenta curenta a creantelor din amenzi pentru persoanele fizice care au efectuat munca in folosul comunitatii
Hotărârea nr.55/13.07.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2018
Hotărârea nr.56/13.07.2018 privind rezilierea contactului de concesiune nr.1/2016 incheiat cu S.C. ROSIFARM S.R.L.
Hotărârea nr.57/26.07.2018 privind aprobarea actualizării taxei speciale de salubrizare în comuna Găgești, județul Vaslui, pentru anul 2018
Hotărârea nr.58/21.08.2018 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nistor Adrian
Hotărârea nr.59/21.08.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Nedelcu Lică
Hotărârea nr.60/21.08.2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Andrieș Tania
Hotărârea nr.61/21.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Găgești în principalele domenii de activitate
Hotărârea nr.62/21.08.2018 privind aprobarea Rectificării a III-a a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.63/21.08.2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui spațiu cu destinația "Farmacie" situat în incinta clădirii "Dispensar medical" din localitatea Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui, proprietate privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.64/21.08.2018 privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor debitori si scoaterea creanțelor din evidența curentă
Hotărârea nr.66/12.09.2018 privind aprobarea semnării contractului de credit cu CEC Bank S.A. sucursala Huși, garantarea creditului și semnarea contractului de garantare pentru proiectul "Dotarea cu autogreder a comunei Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.67/12.09.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Găgești în Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar de stat, din comuna Găgești, județul Vaslui pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr.68/12.09.2018 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 44/31.05.2018 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea proiectului "Dotarea cu autogreder a comunei Găgești, județul Vaslui"
Hotărârea nr.69/21.09.2018 privind aprobarea Rectificării a IV-a a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.70/30.10.2018 privind aprobarea Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Gagesti, in perioada de iarna 15 noiembrie 2018 - 15 martie 2019
Hotărârea nr.71/30.10.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gagesti pe trimestrul III anul 2018
Hotărârea nr.72/30.10.2018 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui cazan termic pe lemne si instalatiile aferente Bisericii ortodoxe din satul Peicani, comuna Gagesti, judetul Vaslui
Hotărârea nr.73/01.10.2018 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 44/31.05.2018 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne pentru realizarea proiectului "Dotarea cu autogreder a comunei Gagesti, judetul Vaslui"
Hotărârea nr.74/16.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
Hotărârea nr.75/16.11.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu S.C. VILLAGE MED SRL având ca obiect întocmire Raport de evaluare pășune, proprietatea privată a comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.76/16.11.2018 privind inventarierea utilajului AUTOGREDER în inventarul comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.77/16.11.2018 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.78/16.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.79/16.11.2018 privind însușirea Raportului nr. 1266/30.10.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 30 din 12.11.2010 a Camerei de Conturi Vaslui
Hotărârea nr.81/26.11.2018 privind a șaptea rectificare a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.82/03.12.2018 privind aprobarea Rectificării a VIII-a a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.83/14.12.2018 privind a zecea rectificare a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.84/14.12.2018 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2018
Hotărârea nr.85/20.12.2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Găgești, județul Vaslui
Hotărârea nr.86/20.12.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii juridice între comuna Găgești și Cabinet de avocat Ciocan Luigi Cristinel
Hotărârea nr.87/20.12.2018 privind însușirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 30/4 din 16.11.2018
Hotărârea nr.88/20.12.2018 privind a 11-a rectificare a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.89/20.12.2018 privind achiziționarea unor materiale de construcții și transmiterea acestora fără plată Parohiei Giurcani, comuna Găgești, județul Vaslui

Vizualizari: 704
Data creare: 09-01-2018 22:55:21

2017 Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2017

Hotarari ale Consiliului Local Gagesti incheiate in anul 2017

Documente pdf
Hotararea nr.1/06.01.2017 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2016 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului com. Gagesti pe anul 2016
Hotararea nr.2/26.01.2017 privind modificarea H.C.L. nr.27/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului:"Modernizare Scoala Gimnaziala "Mihai Ioan Botez", sat Giurcani, comuna Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.3/26.01.2017 privind modificarea H.C.L. nr.28/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului: "Modernizare Scoala Gimnaziala "Ion Artene", sat Gagesti, comuna Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.4/26.01.2017 privind modif. si completarea H.C.L. nr.58 din 10.11.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate pt. obiectiv. de invest. "Modernizare drumuri prin asfaltare in com. Gage
Hotararea nr.5/26.01.2017 privind instrumentarea proiectului "Construire Gradinita in comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.6/26.01.2017 privind aprobarea mentinerii Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din comuna Gagesti, judetului Vaslui, pentru anul scolar 2017
Hotararea nr.9/26.01.2017 privind instrumentarea proiectului:"Modernizare si extindere sistem de iluminat public stradal in comuna Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.21/13.03.2017 privind instrumentarea proiectului: „Amenajare poduri in localitatile Gagesti, Tupilati si Popeni si reparatii pod in localitatea Peicani, Comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.22/24.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Gagesti pe anul 2017
Hotararea nr.23/24.03.2017 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.24/24.03.2017 privind aprobarea intocmirii Proiectului de Amenajament Pastoral pentru pajistile permanente din comuna Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.25 /24.03.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Gagesti in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din mun
Hotararea nr.17/23.02.2017 privind aprobarea cotizatiei comunei Gagesti, judetul Vaslui la Asociatia pentru Dezvoltarea Intercomunitara a judetului Vaslui
Hotararea nr.28 /28.04.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gagesti, pe trimestrul I anul 2016
Hotararea nr.30/28.04.2017 ref. aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unui spatiu in suprafata de 30mp, situat in incinta unui imobil prop. priv. din loc. Giurcani, com. Gagesti, jud. Vaslui, doamnei Ivanus Gabriela Adriana
Hotararea nr.31/28.04.2017 privind aprobarea inventarierii terenului in suprafata de 634mp situat in intravilanul localitatii Giurcani, comuna Gagesti, judetul Vaslui, in inventarul domeniului privat al comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.32/28.04.2017 privind aprobarea dreptului de acces si folosinta a terenului in suprafata de 540mp situat in extravilanul satului Gagesti catre SC ORANGE ROMANIA SA
Hotararea nr.34/28.04.2017 privind insusirea Raportului privind modul de deducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.13 din 05.05.2016 si a Deciziei nr.13/1 din 10.04.2017 a Camerei de Conturi Vaslui
Hotararea nr.36/16.06.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.37/16.06.2017 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Gagesti pe anul 2017
Hotararea nr.38/16.06.2017 privind aprobarea Programului de reparatii imobile din comuna Gagesti pentru anul 2017
Hotararea nr.39/16.06.2017 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita si dreptul de uz a terenului in suprafata de 6mp situat in intravilanul satului Tupilati catre DELGAZ GRID S.A., in vederea executarii lucrarii „Alimentare cu energ
Hotararea nr.40/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. ELECTRICOPET S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Racordare energie electrica Sala de festivitati sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslu
Hotararea nr.41/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. NOMIS 2003 S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Modernizare Scoala Gimnaziala „Ion Artene", sat Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.42/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. NOMIS 2003 S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Put forat, cabina put si dotari Sala de festivitati sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Va
Hotararea nr.43/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Reparatii acoperis cladire Primarie com. Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.44/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Reparatii acoperis cladire Camin Cultural in sat Gagesti, com. Gagesti, ju
Hotararea nr.45/16.06.2017 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alim
Hotararea nr.46/16.06.2017 privind insusirea Raportului nr. 534/26.04.2017 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.30 din 12.11.2010 si a Decizii nr.30/3 din 15.05.2017 a Camerei de Conturi Vaslui
Hotararea nr.57/25.07.2017 privind aprobarea coeficientilor si a salariilor de baza pentru functii publice si personalul contractual de specialitate al primarului comunei Gagesti, jud. Vaslui, precum si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor
Hotararea nr.58/28.07.2017 privind implementarea proiectului „Dotarea cu autogreder a comunei Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.59/17.08.2017 privind infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala Gagesti
Hotararea nr.60/25.08.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului MOCANU VALENTI
Hotararea nr.61/25.08.2017 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Diaconu Alina
Hotararea nr.62/25.08.2017 privind modificarea Hotararii C.L nr.6/22.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale C.L. Gagesti in principalele domenii de activitate
Hotararea nr.63/25.08.2017 privind aprobarea Rectificarii a II-a a bugetului local pe anul 2017
Hotararea nr.64/25.08.2017 privind scaderea din evidentele fiscale a unor debite din amenzi pentru persoane fizice decedate
Hotararea nr.65/25.08.2017 privind aprobarea inventarierii pasunii comunale in inventarul domeniului privat al comunei Gagesti, Judetul Vaslui
Hotararea nr.66/25.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 (trei) luni septembrie, octombrie si noiembrie 2017
Hotararea nr.67/20.09.2017 privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori si scoaterea creantelor din evidenta curenta
Hotararea nr.68/20.09.2017 privind scaderea din evidenta curenta a creantelor din amenzi pentru persoanele fizice care au efectuat munca in folosul comunitatii
Hotararea nr.69/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari cu Biroul Individual de Arhitectura Scanteie D. Dan-Bogdan avand ca obiect servicii de proiectare cu intocmire: Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu de Fezabilita
Hotararea nr.70/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu Biroul Individual de Arhitectura Scanteie D. Dan-Bogdan avand ca obiect servicii de proiectare cu intocmire: Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu de
Hotararea nr.71/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. avand ca obiect Servicii de consultanta economica, scrierea cererilor de finantare pentru obiectivul de investitii „Construire
Hotararea nr.72/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. avand ca obiect Servicii de consultanta economica, scrierea cererilor de finantare pentru obiectivul de investitii ,,Construire grad
Hotararea nr.73/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. avand ca obiect Servicii de consultanta economica, scrierea cererilor de finantare pentru obiectivul de investitii „Modernizar
Hotararea nr.74/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu Asociatia pentru Sprijin in Dezvoltarea Economiei Sociale- Incluziune, Responsabilitatea Cooperatista, Antreprenoriat Social avand ca obiect „Instruire
Hotararea nr.75/20.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Gagesti in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar de stat, din comuna Gagesti, judetul Vaslui pentru anul scolar 2017-2018
Hotararea nr.76/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. PARTENER CONSTRUCT S.R.L. BARLAD avand ca obiect intocmire Proiect tehnic, detalii de executie si verificarea tehnica a proiectarii pentru obiectivul de
HOTARAREA nr. 77/26.09.2017 privind aprobarea Rectificarii a III-a a bugetului local pe anul 2017
HOTARAREA nr. 78/05.10.2017 privind instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local in satele Giurcani, Peicani si Tupilati, judetul Vaslui"
HOTARAREA nr. 79/31.10.2017 privind aprobarea "Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Gagesti, in perioada de iarna 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018"
HOTARAREA nr. 80/31.10.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri de cheltuieli al comunei Gagesti pe trimestrul III anul 2017
HOTARAREA nr. 81/31.10.2017 privind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol la nivelul comunei Gagesti, judetul Vaslui
HOTARAREA nr. 82/31.10.2017 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
HOTARAREA nr. 83
HOTARAREA nr. 84/07.11.2017 privind aprobarea Rectificarii a-IV-a a bugetului local pe anul 2017
PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Hotararea nr.85/28.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Hotararea nr.86/28.11.2017 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.87
Hotararea nr.88/28.11.2017 privind aprobarea Rectificarii a V-a a bugetului local pe anul 2017
Hotararea nr.89/28.11.2017 privind aprobarea Rectificarii a VI-a a bugetului local pe anul 2017
Hotararea nr.90/19.12.2017 pentru completarea HCL nr.85 din 28.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Hotararea nr.91/19.12.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice de consultanta, asistenta sisau reprezentare a comunei Gagesti
Hotararea nr.92/19.12.2017 privind transformarea a trei posturi aferente functiilor publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarulu si modificarea statului de functii

Vizualizari: 665
Data creare: 21-02-2017 21:26:35

Hotarari ale Consiliului Local incheiate dupa validarea mandatelor consilierilor declarati 05.06.16

Hotarari ale Consiliului Local incheiate dupa validarea mandatelor consilierilor declarati, aleși la alegerile locale din data 05.06.2016

Documente pdf
HOTARAREA NR.1 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
Hotararea nr.2 privind validarea mandatelor consilierilor locali
Hotararea nr.3 privind constituirea Consiliului local al comunei Gagesti
Hotararea nr.4 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr.5 privind alegerea Viceprimarului comunei Gagesti
Hotararea nr.6 privind organizarea comisiilor de specialitate ale C.L. Gagesti in principalele domenii de activitate
Hotararea nr.16/29.07.2016 privind aprobarea statutului com. Gagesti
Hotararea nr.20 privind aprobarea Rectificarii a III-a a bugetului local pe anul 2016
Hotararea nr.22/31.08.2016 privind desemnarea unui reprezentant al CL al comunei Gagesti in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar de stat, din comuna Gagesti, judetul Vaslui pentru anul scolar 2016-2017
Hotararea nr.25/12.10.2016 privind aprobarea Planului de operare a functiilor publice pentru anul 2017
Hotararea nr.26/12.10.2016 privind aprobarea "Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Gagesti, in perioada de iarna 15 noiembrie 2016-15 martie 2017
Hotararea nr.27/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului " Modernizare Scoala Gimnaziala "Mihai Ioan Botez", sat Giurcani, comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.28/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului:"Modernizare Scoala Gimnaziala "Ion Artene", sat Gagesti, comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.29/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului:"Modernizare Gradinita Giurcani, comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.30/12.10.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului "Pietruire drumuri de exploatatie agricola in comuna gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.31/12.10.2016 privind implementarea proiectului "Pietruire drumuri de exploatatie agricola in comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.32 privind aprobarea rectificarii a IV-a a bugetului local pe anul 2016
Hotararea nr33/31.10.2016 privind acordul pentru participarea in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, aprobarea studiu
Hotararea nr.17/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al CL al co
Hotararea nr.34/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 (partea I)
Hotararea nr.34/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 (partea a II-a)

Vizualizari: 690
Data creare: 12-07-2016 15:57:30

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Vaccinarea împotriva COVID-19 în România

Vaccinarea împotriva COVID-19 în RomâniaVaccinarea împotriva COVID-19 în România

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2021

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2021

Anunț privind obligativitatea declarării datelor pentru înscrierea în registrul agricol

ORICE ENTITATE (persoană fizică sau juridică) ARE OBLIGAȚIA SĂ DECLARE DATELE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL.

Digitalizare Primăria Găgești

Digitalizare Primăria Găgești, Județul VasluiDigitalizare Primăria Găgești

Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui

Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabilAjutorul pentru consumatorul vulnerabil