- Asistenta sociala - Comuna Gagesti

Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Interviu preluat din ziarul Meridianul nr. 20, 24 mai 2018SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019


PRIMĂRIA --> Asistența socială

Model formular Ancheta Sociala

Model formular Ancheta Sociala

Documente pdf
Model ancheta sociala

Vizualizari: 1694
Data creare: 10-08-2015 14:59:19

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
- copii după BI-CI;
- certificatele de nastere ale copiilor;
- certificatul de căsătorie;
- hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.

2. Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2014 va fi completata cu ve Citeste mai mult...

Vizualizari: 925
Data creare: 10-08-2015 15:34:47

Documente necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii

Documente necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii

ACTE NECESARE DOSAR:
-dosar cu şina,
-cerere completata şi semnata de reprezentantul legal al copilului;
-originalul şi copia certificatului de nastere al copilului;
-actul de identitate al reprezentantului legal;
-documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, dupa caz;
-daca solicitantul opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal se solicita extras de cont, cont IBAN de la banca.
In situația în care părinții nu sunt căsătoriți, se solicit prezența ambilor părinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Vizualizari: 2743
Data creare: 10-08-2015 15:35:35

Acte necesare pentru alocatia de stat pentru copii - pentru copiii născuți în U.E.

Alocatia de stat pentru copii - pentru copiii născuți în U.E.

- CERTIFICAT NASTERE COPIL – copie şi original
- BULETINE/CARTI IDENTITATE PARINTI – copie şi original;
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreste plata în cont bancar);
- Dosar şina;
- Formularul E 411/Adeverință de la instituțiile abilitate (din țara unde s-a născut copilul) sau adeverință de salariat cu menționarea datei angajării pentru părinții care lucrează în România.
In situația in care părinții nu sunt căsătoriți, se solicita prezența ambilor părinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Vizualizari: 1060
Data creare: 10-08-2015 15:36:50

Model cerere pentru indemnizatie de crestere a copilului

Model cerere pentru indemnizatie de crestere a copilului

Documente pdf
Model cerere pentru indemnizatie de crestere a copilului

Vizualizari: 980
Data creare: 10-08-2015 15:37:28

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate
Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
1. accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
2. neoplaziilor şi celorlalte boli prevăzute de art.68 al.1 lit.b din Legea 63/2010;
3. bolilor obisnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

în raport cu gradul de reducere a capacității de muncă invaliditatea este:
1. de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă şi a capacității de autoîngrijire;
2. de gradul II caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire;
3. de gradul III, caracterizată prin pierderea a Citeste mai mult...

Vizualizari: 1048
Data creare: 10-08-2015 15:39:39

Acte necesare depunerii ajutorului social

Acte necesare depunerii ajutorului social

- Acte de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de nastere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorț, livret familie) - original şi copie;
- Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizație persoana cu handicap, adeverință de salariu, declarație de la notar cu privire la venituri);
- Adeverință Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă TRIMESTRIAL — persoana aptă de muncă este în căutarea unui loc de muncă şi nu a refuzat nejustificat un loc de muncă/ curs de calificare);
- Adeverință privind starea sănătății (certificate medicale din care să rezulte înadrarea în categoria persoanelor cu Citeste mai mult...

Vizualizari: 869
Data creare: 10-08-2015 15:41:06

Documente necesare pentru alocația de susținerea a familiei

Documente necesare pentru alocația de susținerea a familiei

Acte necesare în vederea intocmirii dosarului pentru alocația de sustinere a familiei, pentru familiile care au în intreținere copii minori şi care au un venit net de pana la 530 lei/membru de familie:
-livretul de familie, completat la zi (de catre Serviciul Stare Civila) – copie şi original;
-carti/buletine de indentitate ale parintilor (copie şi original);
-Certificat atestare fiscala pentru anul anterior depunerii cererii
-certificatul de căsătorie al părinților (copie şi original);
-certificate de nastere ale copiilor minori şi cărți de identitate (dupa caz);
-adeverințe privind venitul net, sau cupoane de pensie / ajutor de somaj / ajutor social / d Citeste mai mult...

Vizualizari: 884
Data creare: 10-08-2015 15:42:23

Documente necesare pentru indemnizația de creştere a copilului pentru salariați

Documente necesare pentru indemnizația de creştere a copilului pentru salariați

ACTE NECESARE DOSAR (in copie)
-cerere tip- (Anexa 1);
-documente identitate parinti;
-certificat casatorie;
-certificate de nastere ale tuturor copiilor- original şi copie;
-extras de cont pe numele solicitantului;
-dosar cu şina.
-adeverința tip - (Anexa 2), eliberată de către angajator, din care să reiasă indeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an inainte de nasterea copilului); Observație: adeverință tip - format nou (Anexa 2) mentionează şi numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare Citeste mai mult...

Vizualizari: 865
Data creare: 10-08-2015 15:43:11

HG 449/2016 din 22 iunie 2016 ref. la concediul şi indemizatia de crestere a copilului

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, şi al art. IV din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creşterea copiilor, Guvernul a adoptat o noua hotarare (HOTĂRÂREA Nr. 449/2016 in data de 22 iunie 2016) prin care se modifica şi completeaza Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

Va invitam sa analizati continutul acesteia pentru a afla in ce conditii persoana îndreptățită poate intra in posesia acestei indemnizatii. De asemenea veti gasi atasate Cereri Citeste mai mult...

Documente pdf
HOTĂRÂRE Nr. 449 2016 din 22 iunie 2016 referitoare la concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
Cerere pentru prelungirea sau reluarea concediului de crestere a copilului si plata imdenizatiei lunare
Optiunea 1-1an
Optiunea 2- 2ani
Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială VASLUI - date de contact
OrdMMuncii1099_prel_rel_ICC_iun16
Tab aplic norme cic_28iun16

Vizualizari: 1116
Data creare: 04-07-2016 08:33:42

Digitalizare Primăria Găgești

Digitalizare Primăria Găgești, Județul VasluiDigitalizare Primăria Găgești

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabilAjutorul pentru consumatorul vulnerabil

Ziua Internațională de Conștientizare asupra Risipei și Pierderilor Alimentare

Materiale publicitare privind Ziua Internațională de Conștientizare asupra Risipei și Pierderilor AlimentareMediatizarea materialelor publicitare privind Ziua Internațională de Conștientizare asupra Risipei și Pierderilor Alimentare

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Obligativitatea înscrierii în registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2023

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2023

Platforma de înregistrare a producătorilor/importatorilor/comercianților în S.G.R.

RetuRO Sistem Garanție ReturnarePlatforma de înregistrare a producătorilor/importatorilor și comercianților în S.G.R.