- Educatie

Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Interviu preluat din ziarul Meridianul nr. 20, 24 mai 2018SPRIJIN PENTRU CENTRUL CULTURAL?

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019

Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019Slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Peicani, comuna Găgești, 28 iulie 2019


DESPRE COMUNĂ --> Educație

Scurt istoric al Învățământului din Comuna Găgești

"Și în viață, în simțire, în scris, în gând...rămâne mai ales ce ai dat altora, ce ai lăsat de la tine, ce ai jertfit" Nicolae Iorga

Documente pdf
Scurt istoric al Învățământului din Comuna Găgești

Vizualizari: 550
Data creare: 11-10-2018 09:20:46

Legislatia in vigoare privind sistemul national de invatamant

Legea Educatiei Nationale - reglementeaza structura, functiile, organizarea şi functionarea sistemului national de invatamant de stat, particular şi confesional.

Documente pdf
Legea Educatiei Nationale (publicata in Monitorul Oficial in 10.01.2011)

Vizualizari: 874
Data creare: 05-04-2016 23:58:15

Excursia scolară

Excursia şcolară este cea mai importantă, interesantă şi atractivă formă de activitate extraşcolară pentru elevi. Avem informaţii documentare că în şcolile din comuna Găgești până în anul 1975 s-au organizat de către şcolile din comuna Găgești excursii de o zi la Bârlad şi Iaşi. Începând cu 1976 frecvenţa acestora s-a mărit ajungând şi la câte 3-4 excursii pe an, în anii când Ministerul Învăţământului prin Administraţia Taberelor subvenţiona cu o parte din costul excursiei, dacă dura cel puţin 6 zile. Se poate afirma fără falsă modestie că la şcoala Găgești excursia era ridicată la rang de principiu. Excursia are un pronunţat caracter instructiv, educativ şi recreativ. Marele savant Nicolae Iorga spunea că într-o excursie înveţi cât Citeste mai mult...

Vizualizari: 935
Data creare: 24-05-2015 12:22:05

Învăţământul preşcolar în comuna Găgeşti

Legea învăţământului în 1948 a legiferat şi activitatea grădiniţelor din mediul rural. În anii 1950 s-au înfiinţat treptat grădiniţe în toate satele comunei Găgești. Nu avem informaţii documentare privind data exactă a înfiinţării grădiniţelor, numai despre grădiniţa din satul Peicani aflăm dintr-un proces verbal de inspecţie încheiat la 6 iunie 1952, că exista o grădiniţă transformată în Cămin Sezonier, care funcţiona pe lângă G.A.C., într-un local corespunzător.

Se dădea masă la un număr de 17 copii ai colectiviştilor şi numai un copil din afară contribuia cu alimente. Se trasa ca sarcină de către inspectorul şcolar să se înscrie un număr de cel puţin 30-35 de copii şi din afara colectiviştilor lămurindu-i să dea Citeste mai mult...

Vizualizari: 826
Data creare: 24-05-2015 12:10:37

Inspectia scolara dupa anul 1948

Prin reforma învăţământului din 1948, în locul Inspectoratelor şcolare Judeţene, se înființează în fiecare raion o Secţie de Învăţământ şi Cultură care avea o dublă subordonare: Ministerul învăţământului şi Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare. Şefii de secţii aveau aceleaşi atribuţii ca cele ale inspectorilor generali care aveu în subordine inspectori metodişti.

Comuna Găgești aparţinea până în 1960 de raionul Murgeni. Inspectorii şcolari se selectau dintre învăţătorii şi profesorii cu origine social sănătoasă şi cu autoritate profesională. La Secţia de Învăţământ a Raionului Murgeni a ocupat funcţia de şef de secţie: Rugină Ion, Rugină Vasile, Pintilie Gheorghe, iar inspectori Hardon Teodor, Ion Crăiescu Citeste mai mult...

Vizualizari: 1642
Data creare: 24-05-2015 11:59:31

Formarea şi perfecţionarea personalului didactic în perioada regimului comunist

Istoria învăţământului în perioada comunismului a fost mai puţin abordată de către istorici, iar dacă s-au scris unele studii, fie că au minimalizat unele realizări sau au exagerat unele aspecte pozitive ale acestei perioade, ar fi corect ca atunci când scrii despre acest subiect să porneşti de la realitatea acelor vremuri şi anume, au continuat să lucreze în învăţământ majoritatea învăţătorilor formaţi în perioada interbelică, care conştientizau că fac un apostolat pentru luminarea copiilor şi sătenilor, indiferent de unele greutăţi istorice de moment.

Este o datorie de conştiinţă profesională ca să întelegi drama învăţătorilor de la sate care, pe lângă diminuarea drastică a salariului, au fost nevoiţi să suporte tot felul Citeste mai mult...

Vizualizari: 1917
Data creare: 24-05-2015 11:46:24

Inspecţia scolara in perioada 1883-1948

Pentru a cunoaşte situaţia din şcoli, s-au organizat Revizoratele şcolare care efectuau inspecţia curentă şi inspecţia specială pentru gradele didactice. Revizoratul şcolar era alcătuit din Inspector şef, inspector de cancelarie şi subrevizor şcolar. După 1890, în fiecare şcoală, exista un registru de inspecţie (controlul învăţământului primar) în care se consemnau constatările celor care îndrumau şi controlau şcoala. Un astfel de registru, cuprindea mai multe capitole: Capitolul I - Starea materială şi igienică. Aici se urmărea starea localului, a mobilierului şcolar, aspectul curăţeniei, dacă se ventilau sălile de clasă, spaţiul sălilor de clasă în raport cu numărul şcolarilor, cum se păstra apa de băut, aducerea combustibilului la timp şi Citeste mai mult...

Vizualizari: 753
Data creare: 24-05-2015 11:35:44

Asigurarea bazei materiale a şcolilor in perioada 1883-1948

Potrivit Legii învăţământului, în 1864, asigurarea bazei materiale a şcolilor era încredinţată statului şi comunelor, judeţele contribuind facultativ. Comuna urbană sau rurală avea în sarcină să construiască şcoli sau să găsească un local cu chirie şi o locuinţă pentru învăţător, să doteze şcoala cu mobilierul necesar, să plătească iluminatul, încălzitul şi îngrijitorul şcolii.

Prin legile învăţămantului din 1893 şi 1896 primarii erau sancţionați dacă nu se ocupau de şcoli. In anul 1911 Ministerul de Interne fixează pentru întreţinerea şcolilor o cotă de 14% din veniturile ordinare ale comunelor la care se vor adăuga o treime din veniturile cârciumilor.

Înfiinţarea Comitetelor Şcolare prin Legea din 191 Citeste mai mult...

Vizualizari: 820
Data creare: 24-05-2015 11:26:28

Cercurile culturale in perioada 1883-1948

Cercurile culturale ale învăţătorilor au apărut încă din ultimele decenii ale secolului al IXX-lea în unele judeţe ca Muscel, Prahova şi Vaslui. Marele reformator al învăţăamântului, Spiru Haret, a apreciat această mişcare culturală desfăşurată la sate de către învăţători, şi a căutat să o oficializeze, în viziunea sa învăţătorul trebuia să fie nu numai un funcţionar ci şi un apostol al neamului său. Prin decizia ministrului numărul 10825/21.02.1902 şi articolului 205 din Regulamentul Învăţământului Primar, se stabilesc regulile după care se desfaşura activitatea acestor cercuri. Conform acestei legi un cerc cultural este alcătuit din învăţătorii a cel mult 9 şcoli care va ţine pe rând la fiecare din şcolile pe care le cuprinde în Citeste mai mult...

Vizualizari: 875
Data creare: 22-05-2015 22:37:12

Formarea şi perfectionarea corpului didactic în perioada 1883-1948

Despre începuturile învăţământului neorganizat la satele care alcătuiesc astăzi comuna Găgești nu dispunem de informaţii, dar este clar că învăţătura de carte se facea pe lânga biserici şi mănăstiri unde preoţii, diaconii şi cântăreţii bisericeşti îi învăţau pe copiii sătenilor cititul, scrisul şi socotitul.

Locul de învăţătura era fie în incinta bisericii fie prispa propiei case, faptul că de învăţătura de carte a copiilor se ocupau mai mult cântăreţii bisericeşti a făcut ca numele profesiunii lor să fie identificat, sinonim cu acela de profesor, pe greceşte didascolos termen echivalent în româneşte cu cel de dascăl.

Aşa s-a ajuns la substituirea numelui de cântăreţ bisericesc cu cel de dascăl, cânt Citeste mai mult...

Vizualizari: 764
Data creare: 22-05-2015 21:28:26

Scurta prezentare a evoluţiei învăţământului din comuna Găgeşti


Evoluţia învăţământului din comuna Găgești, judeţul Vaslui în cei aproape 130 de ani de existenţă, reprezintă o pagină însemnată din istoria şcolii locale şi nu numai. A fost o existenţă cu suişuri şi coborâşuri, cu etape de înflorire şi momente dificile, cu lăcaşuri care au însemnat mai mult decât o şcoală, pentru dascălii săi şi atâtea generaţii de elevi.

În unităţile şcolare din comună, Tupilaţi, Peicani, Găgești şi Giurcani, s-a realizat o educaţie complexă, urmărindu-se îndeplinirea obiectivelor generale ale procesului de învăţământ, de formare a unor personalităţi bine conturate, de tineri absolvenţi, capabili de perfecţionare, de specializare şi integrare socială, inoculându-se un adevărat spirit al zonei Citeste mai mult...

Foto
Domnul profesor de istorie si director coordonator al scolilor din comuna Gagesti, Ioan Iacomi

Vizualizari: 967
Data creare: 22-05-2015 21:15:30

Digitalizare Primăria Găgești

Digitalizare Primăria Găgești, Județul VasluiDigitalizare Primăria Găgești

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabilAjutorul pentru consumatorul vulnerabil

Ziua Internațională de Conștientizare asupra Risipei și Pierderilor Alimentare

Materiale publicitare privind Ziua Internațională de Conștientizare asupra Risipei și Pierderilor AlimentareMediatizarea materialelor publicitare privind Ziua Internațională de Conștientizare asupra Risipei și Pierderilor Alimentare

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Obligativitatea înscrierii în registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2023

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2023

Platforma de înregistrare a producătorilor/importatorilor/comercianților în S.G.R.

RetuRO Sistem Garanție ReturnarePlatforma de înregistrare a producătorilor/importatorilor și comercianților în S.G.R.