Primaria Comunei Gagesti - judetul Vaslui » Telefon: 0235-429.788, 429.789 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16

Autentificare

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014
Sănătatea animalelor de companieInformare campanie vaccinare împotriva rabiei
Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023

Anunţ referitor la realizarea lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

Prin prezenta, vă aducem la cunoștinţă faptul ca în data de 08.12.2017 - ora 09.30 la sediul Primăriei Găgești va avea loc întâlnirea cu toţi proprietarii care deţin teren extravilan în Tarlaua 25 Parcela 569 și Tarlaua 35 Parcela 1166 având ca subiect - identificarea amplasamentelor imobilelor la teren și măsurarea limitelor proprietăţilor fiecăruia pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale și înscrierea imobilelor în cartea funciară prin "Programul de Cadastru și Carte Funciară" conform listei de mai jos.

Documente pdf
Anunţ referitor la realizarea lucrărilor sistematice de cadastru

Vizualizari: 2
Data creare: 06-12-2017 01:27:54
În cadrul PNCCF (Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară), ANCPI (Agenţia Naţională de cadastru și Publicitate Imobiliară) colectează direct/indirect și prelucrează prin intermediul executanţilot de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deţinători în scopul înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Informaţiile cu privire la imobile și proprietari, posesori, alţi deţinători legali, obţinute ca urmare a realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, sunt aduse la cunoștinţa publică, în condiţiile legii.

Autorităţile și persoanele implicate în derularea activităţilor de înregistrare sistematică a im Citeste mai mult...

Foto
Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023

Documente pdf
Afiș 1 Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară
Afiș 2 Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară

Vizualizari: 6
Data creare: 05-12-2017 02:29:38
Primaria comunei Gagesti, judetul Vaslui, organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional superior celui detinut functiei publice de executie rezervate promovarii in planul de ocupare a functiei publice pentru anul 2017, pentru urmatoarele functii: Referent(agent-fiscal),Referent(asistent social), Inspector (operator de rol).

Proba scrisa a examenului se va sustine in data de 12 decembrie 2017, ora 10,00, la sediul Primariei comunei Gagesti, judetul Vaslui .

Alte mentiuni referitoare la organizarea examenului sau la conditiile de participare gasiti in documentul atasat.

Documente pdf
Anunt - Organizare examen promovare in grad profesional superior (03.11.2017)

Vizualizari: 14
Data creare: 04-11-2017 17:52:17
În perioada Octombrie 2017-Februarie 2018 se desfașoară la nivel național campania de vaccinare a cainilor și pisicilor împotriva rabiei (turbării).

Rabia este o boală care se transmite prin mușcături sau zgarieturi de la animale la om și este incurabilă, manifestată prin semne nervoase grave (de unde denumirea de turbare).

Vaccinarea este singura modalitate de prevenire a bolii la animale și om.

Aceasta se efectuează de personalul medical veterinar de pe raza localităților împuternicit de DSVSA Vaslui în campanii anuale.

Foto
Sănătatea animalelor de companie

Vizualizari: 33
Data creare: 25-10-2017 09:59:46
Anunt privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Primaria comunei Gagesti, judetul Vaslui

Documente pdf
Anunt privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Primaria comunei Gagesti, judetul Vaslui

Vizualizari: 16
Data creare: 23-10-2017 21:34:24
Persoana responsabilă pentru aplicarea Legii 544/2001 în cadrul instituției noastre este doamna Gabriela Tăbăcaru.

Vizualizari: 17
Data creare: 16-10-2017 12:17:16
Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Art. 5
(1)Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuza Citeste mai mult...

Vizualizari: 23
Data creare: 06-08-2014 11:21:28
Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente

Documente pdf
Reclamație administrativă conform Anexa 5 din HG 478/ 2016
Reclamație administrativă conform Anexa 6 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 22
Data creare: 06-08-2014 11:18:23
În vederea solicitării unei informații de interes public recomandăm folosirea următorului formular:

Documente pdf
Formular-tip cerere de informaţii de interes public conform Anexa 4 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 22
Data creare: 06-08-2014 11:16:20
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenta decizionala in administratia publica si Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

Documente pdf
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparența decizională în administrație
Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Vizualizari: 21
Data creare: 05-08-2014 11:02:42
Inaugurare "Sala de festivitati in sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslui"

Foto
Inaugurare "Sala de festivitati in sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslui"-slujba oficiata de un sobor de 4 preoti

Vizualizari: 55
Data creare: 23-09-2017 20:33:19
Procese verbale incheiate in urma sedintelor de lucru ale Consiliului Local Gagesti, aferente anului 2017

Documente pdf
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta de indata in ziua de 06 ianuarie 2017, ora 12:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta ordinara in ziua de 26 ianuarie 2017, ora 13:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta ordinara in ziua de 23 februarie 2017, ora 13:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta extraordinara in ziua de 13 martie 2017, ora 10:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta ordinara in ziua de 24 martie 2017, ora 13:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta ordinara in ziua de 28 aprilie 2017, ora 13:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta ordinara in ziua de 16 iunie 2017, ora 13:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta ordinara in ziua de 18 iulie 2017, ora 14:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta de indata in ziua de 25 iulie 2017, ora 15:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta de indata in ziua de 28 iulie 2017, ora 09:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta de indata in ziua de 17 august 2017, ora 09:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta ordinara in data de 25 august 2017, ora 14:00
Proces verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta ordinara in data de 20 septembrie 2017, ora 14,00
Proces-verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta de indata in ziua de 26 septembrie 2017, ora 14,00
Proces-verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta extraordinara in ziua de 05 octombrie 2017, ora 09,00
Proces-verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta ordinara in ziua de 31 octombrie 2017, ora 13,00
Proces-verbal privind desfasurarea sedintei de lucru a Consiliului Local convocat in sedinta extraordinara in ziua de 07 noiembrie 2017, ora 09,00

Vizualizari: 33
Data creare: 02-09-2017 00:41:53
Dispozitii primar 2017

Documente pdf
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.1/ 05.01.2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gagesti in sedinta de indata in ziua de 06.01.2017, ora 12:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.38/ 17.02.2017 privind convocarea Consiliului Local Gagesti in sedinta ordinara in data de 23.02.2017, ora 13:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.142/ 10.03.2017 privind convocarea Consiliului Local Gagesti in sedinta extraordinara in data de 13.03.2017, ora 10:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.153/ 15.03.2017 privind convocarea Consiliului Local Gagesti in sedinta ordinara in data de 24.03.2017, ora 13:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.173/ 21.04.2017 privind convocarea Consiliului Local Gagesti in sedinta ordinara in data de 28.04.2017, ora 13:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.201/ 07.06.2017 privind convocarea Consiliului Local Gagesti in sedinta ordinara in data de 16.06.2017, ora 13:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.213/ 10.07.2017 privind convocarea Consiliului Local Gagesti in sedinta ordinara in data de 18.07.2017, ora 14:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.216/ 24.07.2017 privind convocarea Consiliului Local Gagesti in sedinta de indata in ziua de 25.07.2017, ora 15:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.224/ 27.07.2017 privind convocarea Consiliului Local Gagesti in sedinta de indata in ziua de 28.07.2017, ora 09:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.326/ 16.08.2017 privind convocarea Consiliului Local Gagesti in sedinta de indata in ziua de 17.08.2017, ora 09:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.327/ 18.08.2017 privind convocarea Consiliului Local Gagesti in sedinta ordinara in data de 25.08.2017, ora 14:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.17/ 20.01.2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gagesti in sedinta ordinara in data de 26.01.2017, ora 13:00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.346/ 25.09.2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gagesti in sedinta de indata in ziua de 26.09.2017, ora 14,00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.334/ 14.09.2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gagesti in sedinta ordinara in data de 20.09.2017, ora 14,00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.350/ 02.10.2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gagesti in sedinta extraordinara in data de 05.10.2017, ora 09,00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.372/ 23.10.2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gagesti in sedinta ordinara in data de 31.10.2017, ora 13,00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.383/ 03.11.2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gagesti in sedinta extraordinara in data de 07.11.2017, ora 09,00
DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI GAGESTI nr.395/ 21.11.2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gagesti in sedinta ordinara in data de 28.11.2017, ora 13,00

Vizualizari: 33
Data creare: 02-09-2017 00:17:47
Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare (04.07.2017)

Documente pdf
Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare (04.07.2017)

Vizualizari: 43
Data creare: 04-07-2017 23:59:34
Buget local 2017 (initial)

Documente pdf
Buget local 2017

Vizualizari: 59
Data creare: 10-05-2017 14:02:04
Primăria Găgești, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programulului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.

Cerințele generale pe care trebu Citeste mai mult...

Documente pdf
ANUNT SELECTIE PARTENERI
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6 Grila calificare
Anexa 7 Grila evaluare
Anexa 1

Vizualizari: 124
Data creare: 10-05-2017 13:43:14
Programări online la
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui


Începând cu 08 mai 2017, cetățenii din județul Vaslui, vor putea face programare online pentru preschimbarea permisului auto și pentru susţinerea probei teoretice în vederea obţinerii permisului auto.
Precizăm că pentru preschimbarea permisului auto, programările online se fac pentru zilele de luni, miercuri și vineri iar pentru susţinerea probei teoretice în vederea obţinerii permisului auto, programările se fac pentru zilele de marţi și joi. Numărul de locuri disponibile pentru fiecare zi este de 70 pentru preschimbarea permisului auto, respectiv 70 pentru susţinerea probei teoretice în Citeste mai mult...

Vizualizari: 147
Data creare: 08-05-2017 15:54:30
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - emitere acte administrative fiscale.

Documente pdf
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - emitere acte administrative fiscale.

Vizualizari: 120
Data creare: 25-04-2017 12:51:58
În conformitate cu prevederile art. 8 si art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Primăria comunei Gagesti aduce la cunoștinţa publică, prin afisare la avizierul primariei :
Proiectul bugetului local al comunei Gagesti pentru anul 2017.

Documente pdf
Proiectul bugetului local pentru anul 2017, al comunei Gagesti, judetul Vaslui.

Vizualizari: 174
Data creare: 04-03-2017 07:47:01
Hotarari ale Consiliului Local Gagesti incheiate in anul 2017

Documente pdf
Hotararea nr.1/06.01.2017 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2016 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului com. Gagesti pe anul 2016
Hotararea nr.2/26.01.2017 privind modificarea H.C.L. nr.27/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului:"Modernizare Scoala Gimnaziala "Mihai Ioan Botez", sat Giurcani, comuna Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.3/26.01.2017 privind modificarea H.C.L. nr.28/12.10.2016 privind instrumentarea proiectului: "Modernizare Scoala Gimnaziala "Ion Artene", sat Gagesti, comuna Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.4/26.01.2017 privind modif. si completarea H.C.L. nr.58 din 10.11.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate pt. obiectiv. de invest. "Modernizare drumuri prin asfaltare in com. Gage
Hotararea nr.5/26.01.2017 privind instrumentarea proiectului "Construire Gradinita in comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.6/26.01.2017 privind aprobarea mentinerii Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din comuna Gagesti, judetului Vaslui, pentru anul scolar 2017
Hotararea nr.9/26.01.2017 privind instrumentarea proiectului:"Modernizare si extindere sistem de iluminat public stradal in comuna Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.21/13.03.2017 privind instrumentarea proiectului: „Amenajare poduri in localitatile Gagesti, Tupilati si Popeni si reparatii pod in localitatea Peicani, Comuna Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.22/24.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Gagesti pe anul 2017
Hotararea nr.23/24.03.2017 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.24/24.03.2017 privind aprobarea intocmirii Proiectului de Amenajament Pastoral pentru pajistile permanente din comuna Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.25 /24.03.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Gagesti in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din mun
Hotararea nr.17/23.02.2017 privind aprobarea cotizatiei comunei Gagesti, judetul Vaslui la Asociatia pentru Dezvoltarea Intercomunitara a judetului Vaslui
Hotararea nr.28 /28.04.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gagesti, pe trimestrul I anul 2016
Hotararea nr.30/28.04.2017 ref. aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unui spatiu in suprafata de 30mp, situat in incinta unui imobil prop. priv. din loc. Giurcani, com. Gagesti, jud. Vaslui, doamnei Ivanus Gabriela Adriana
Hotararea nr.31/28.04.2017 privind aprobarea inventarierii terenului in suprafata de 634mp situat in intravilanul localitatii Giurcani, comuna Gagesti, judetul Vaslui, in inventarul domeniului privat al comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.32/28.04.2017 privind aprobarea dreptului de acces si folosinta a terenului in suprafata de 540mp situat in extravilanul satului Gagesti catre SC ORANGE ROMANIA SA
Hotararea nr.34/28.04.2017 privind insusirea Raportului privind modul de deducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.13 din 05.05.2016 si a Deciziei nr.13/1 din 10.04.2017 a Camerei de Conturi Vaslui
Hotararea nr.36/16.06.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Gagesti, judetul Vaslui
Hotararea nr.37/16.06.2017 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Gagesti pe anul 2017
Hotararea nr.38/16.06.2017 privind aprobarea Programului de reparatii imobile din comuna Gagesti pentru anul 2017
Hotararea nr.39/16.06.2017 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita si dreptul de uz a terenului in suprafata de 6mp situat in intravilanul satului Tupilati catre DELGAZ GRID S.A., in vederea executarii lucrarii „Alimentare cu energ
Hotararea nr.40/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. ELECTRICOPET S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Racordare energie electrica Sala de festivitati sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslu
Hotararea nr.41/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. NOMIS 2003 S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Modernizare Scoala Gimnaziala „Ion Artene", sat Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.42/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. NOMIS 2003 S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Put forat, cabina put si dotari Sala de festivitati sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Va
Hotararea nr.43/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Reparatii acoperis cladire Primarie com. Gagesti, jud. Vaslui"
Hotararea nr.44/16.06.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL S.R.L. avand ca obiect proiectare si executie „Reparatii acoperis cladire Camin Cultural in sat Gagesti, com. Gagesti, ju
Hotararea nr.45/16.06.2017 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alim
Hotararea nr.46/16.06.2017 privind insusirea Raportului nr. 534/26.04.2017 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.30 din 12.11.2010 si a Decizii nr.30/3 din 15.05.2017 a Camerei de Conturi Vaslui
Hotararea nr.57/25.07.2017 privind aprobarea coeficientilor si a salariilor de baza pentru functii publice si personalul contractual de specialitate al primarului comunei Gagesti, jud. Vaslui, precum si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor
Hotararea nr.58/28.07.2017 privind implementarea proiectului „Dotarea cu autogreder a comunei Gagesti, judetul Vaslui"
Hotararea nr.59/17.08.2017 privind infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala Gagesti
Hotararea nr.60/25.08.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului MOCANU VALENTI
Hotararea nr.61/25.08.2017 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Diaconu Alina
Hotararea nr.62/25.08.2017 privind modificarea Hotararii C.L nr.6/22.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale C.L. Gagesti in principalele domenii de activitate
Hotararea nr.63/25.08.2017 privind aprobarea Rectificarii a II-a a bugetului local pe anul 2017
Hotararea nr.64/25.08.2017 privind scaderea din evidentele fiscale a unor debite din amenzi pentru persoane fizice decedate
Hotararea nr.65/25.08.2017 privind aprobarea inventarierii pasunii comunale in inventarul domeniului privat al comunei Gagesti, Judetul Vaslui
Hotararea nr.66/25.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 (trei) luni septembrie, octombrie si noiembrie 2017
Hotararea nr.67/20.09.2017 privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori si scoaterea creantelor din evidenta curenta
Hotararea nr.68/20.09.2017 privind scaderea din evidenta curenta a creantelor din amenzi pentru persoanele fizice care au efectuat munca in folosul comunitatii
Hotararea nr.69/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari cu Biroul Individual de Arhitectura Scanteie D. Dan-Bogdan avand ca obiect servicii de proiectare cu intocmire: Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu de Fezabilita
Hotararea nr.70/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu Biroul Individual de Arhitectura Scanteie D. Dan-Bogdan avand ca obiect servicii de proiectare cu intocmire: Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu de
Hotararea nr.71/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. avand ca obiect Servicii de consultanta economica, scrierea cererilor de finantare pentru obiectivul de investitii „Construire
Hotararea nr.72/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. avand ca obiect Servicii de consultanta economica, scrierea cererilor de finantare pentru obiectivul de investitii ,,Construire grad
Hotararea nr.73/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. RIVA SYSTEM S.R.L. avand ca obiect Servicii de consultanta economica, scrierea cererilor de finantare pentru obiectivul de investitii „Modernizar
Hotararea nr.74/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu Asociatia pentru Sprijin in Dezvoltarea Economiei Sociale- Incluziune, Responsabilitatea Cooperatista, Antreprenoriat Social avand ca obiect „Instruire
Hotararea nr.75/20.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Gagesti in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar de stat, din comuna Gagesti, judetul Vaslui pentru anul scolar 2017-2018
Hotararea nr.76/20.09.2017 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. PARTENER CONSTRUCT S.R.L. BARLAD avand ca obiect intocmire Proiect tehnic, detalii de executie si verificarea tehnica a proiectarii pentru obiectivul de
HOTARAREA nr. 77/26.09.2017 privind aprobarea Rectificarii a III-a a bugetului local pe anul 2017
HOTARAREA nr. 78/05.10.2017 privind instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local in satele Giurcani, Peicani si Tupilati, judetul Vaslui"
HOTARAREA nr. 79/31.10.2017 privind aprobarea "Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Gagesti, in perioada de iarna 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018"
HOTARAREA nr. 80/31.10.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri de cheltuieli al comunei Gagesti pe trimestrul III anul 2017
HOTARAREA nr. 81/31.10.2017 privind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol la nivelul comunei Gagesti, judetul Vaslui
HOTARAREA nr. 82/31.10.2017 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
HOTARAREA nr. 83
HOTARAREA nr. 84/07.11.2017 privind aprobarea Rectificarii a-IV-a a bugetului local pe anul 2017
PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Vizualizari: 94
Data creare: 21-02-2017 21:26:35
OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Documente pdf
Oferta de vanzare teren - Cordun S. Grigore - 0.60 ha (teren agricol- extravilan loc. Giurcani, com. Gagesti) - 19.01.2017
Oferta de vanzare teren - Vida Elena - 1,5ha (teren arabil in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)- 14.02.2017
Oferta de vanzare teren - Pricop Nelu - 0,55ha (teren arabil in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui) - 14.02.2017
Oferta de vanzare teren -Pricop Nelu-0,16ha (teren arabil in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)-14.02.2017
Oferta de vanzare teren -Pricop Nelu-0,28ha (teren agricol in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)-14.02.2017
Oferta de vanzare teren -Pricop Nelu-0,62ha (teren agricol in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)-14.02.2017
Oferta de vanzare teren -Pricop Nelu-1,54ha (teren agricol in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)-14.02.2017
Oferta de vanzare teren -Pricop Nelu-0,55ha (teren agricol in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)-14.02.2017
Oferta de vanzare teren -Pricop Nelu-0,53ha (teren agricol in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)-14.02.2017
Oferta de vanzare teren -Pricop Nelu-2,03ha (teren agricol in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)-14.02.2017
Oferta de vanzare teren -Pricop Nelu-0,94ha (teren agricol in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)-14.02.2017
Oferta de vanzare teren -Paraschiv Ghe. Ioan-3.335 ha (teren agricol in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)-24.02.2017
Oferta de vanzare teren -Nedelcu Vasile, Nedelcu Vergina,Nedelcu Teodora, Nedelcu Sofia -2 ha (teren agricol in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)-27.02.2017
Oferta de vanzare teren -Nedelcu Vasile, Nedelcu Vergina,Nedelcu Teodora, Nedelcu Sofia -2,27 ha (teren agricol in extravilan com.Gagesti, jud.Vaslui)-27.02.2017
Oferta de vanzare teren - Cezar Leonard - 4,50 ha (teren agricol- extravilan loc. Gagesti, com. Gagesti) - 22.03.2017
Oferta de vanzare teren - Jurca Doina - 0,50 ha (teren agricol- extravilan loc. Gagesti, com. Gagesti) - 04.04.2017
Oferta de vanzare teren - Manole Maricel - 0,50 ha (teren agricol- extravilan loc. Gagesti, com. Gagesti) - 23.05.2017
Oferta de vanzare teren - Goanta Ioan- 0,17 ha (teren agricol- extravilan loc. Gagesti, com. Gagesti) - 17.08.2017
Oferta de vanzare teren - Ene Gheorghe- 2,50 ha (teren agricol arabil- extravilan loc. Gagesti, com. Gagesti) - 11.09.2017
Oferta de vanzare teren - Codreanu Ruxandra- 0.90 ha (teren agricol arabil- extravilan loc. Gagesti, com. Gagesti) - 13.11.2017
Oferta de vanzare teren - Codreanu Ruxandra- 0.24 ha (teren agricol arabil- extravilan loc. Gagesti, com. Gagesti) - 13.11.2017

Vizualizari: 326
Data creare: 09-02-2017 10:42:50
Primarul comunei Gagesti, Costica StupuVa multumesc ca ati ales sa utilizati și acest canal de comunicare, prin care Primaria Comunei Găgești este mai aproape de cetatenii și vizitatorii sai, dar și o platforma menita a imbunatati activitatea de comunicare intre reprezentantii primariei
Inaugurare "Sala de festivitati in sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslui"-slujba oficiata de un sobor de 4 preotiInaugurare "Sala de festivitati in sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslui"
Primăria Găgeşti, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programulului O
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - emitere acte administrative fiscale.
Programări online la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Vaslui .pdf
Starea vremii
Localitatea: Gagesti
Latitudine -> 46.331169°
Longitudine -> 27.970711°
Astazi
Luni 11-12-2017
Predominant noros
Predominant noros
Temperatura
3°C
Minima zilei --> -2°C
Maxima zilei --> 3°C
Presiune atmosferica --> 1.00 Bar
Umiditate --> 69 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 14.00 km/h
Directie vant --> SSV
Soarele rasare --> 7:41 am
Soarele apune --> 4:20 pm
Maine
Insorit
Insorit
Minima zilei --> 1°C
Maxima zilei --> 9°C
Poimaine
Predominant noros
Predominant noros
Minima zilei --> 0°C
Maxima zilei --> 8°C