Primaria Comunei Gagesti - judetul Vaslui » Telefon: 0235-429.788, 429.789 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16

Autentificare

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014
Sănătatea animalelor de companieInformare campanie vaccinare împotriva rabiei
Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023

Model formular Ancheta Sociala

Documente pdf
Model ancheta sociala

Vizualizari: 278
Data creare: 10-08-2015 14:59:19
Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
- copii după BI-CI;
- certificatele de nastere ale copiilor;
- certificatul de căsătorie;
- hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.

2. Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2014 va fi completata cu ve Citeste mai mult...

Vizualizari: 123
Data creare: 10-08-2015 15:34:47
Documente necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii

ACTE NECESARE DOSAR:
-dosar cu şina,
-cerere completata şi semnata de reprezentantul legal al copilului;
-originalul şi copia certificatului de nastere al copilului;
-actul de identitate al reprezentantului legal;
-documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, dupa caz;
-daca solicitantul opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal se solicita extras de cont, cont IBAN de la banca.
In situația în care părinții nu sunt căsătoriți, se solicit prezența ambilor părinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Vizualizari: 111
Data creare: 10-08-2015 15:35:35
Alocatia de stat pentru copii - pentru copiii născuți în U.E.

- CERTIFICAT NASTERE COPIL – copie şi original
- BULETINE/CARTI IDENTITATE PARINTI – copie şi original;
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreste plata în cont bancar);
- Dosar şina;
- Formularul E 411/Adeverință de la instituțiile abilitate (din țara unde s-a născut copilul) sau adeverință de salariat cu menționarea datei angajării pentru părinții care lucrează în România.
In situația in care părinții nu sunt căsătoriți, se solicita prezența ambilor părinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Vizualizari: 119
Data creare: 10-08-2015 15:36:50
Model cerere pentru indemnizatie de crestere a copilului

Documente pdf
Model cerere pentru indemnizatie de crestere a copilului

Vizualizari: 119
Data creare: 10-08-2015 15:37:28
Pensia de invaliditate
Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
1. accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
2. neoplaziilor şi celorlalte boli prevăzute de art.68 al.1 lit.b din Legea 63/2010;
3. bolilor obisnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

în raport cu gradul de reducere a capacității de muncă invaliditatea este:
1. de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă şi a capacității de autoîngrijire;
2. de gradul II caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire;
3. de gradul III, caracterizată prin pierderea a Citeste mai mult...

Vizualizari: 170
Data creare: 10-08-2015 15:39:39
Acte necesare depunerii ajutorului social

- Acte de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de nastere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorț, livret familie) - original şi copie;
- Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizație persoana cu handicap, adeverință de salariu, declarație de la notar cu privire la venituri);
- Adeverință Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă TRIMESTRIAL — persoana aptă de muncă este în căutarea unui loc de muncă şi nu a refuzat nejustificat un loc de muncă/ curs de calificare);
- Adeverință privind starea sănătății (certificate medicale din care să rezulte înadrarea în categoria persoanelor Citeste mai mult...

Vizualizari: 130
Data creare: 10-08-2015 15:41:06
Documente necesare pentru alocația de susținerea a familiei

Acte necesare în vederea intocmirii dosarului pentru alocația de sustinere a familiei, pentru familiile care au în intreținere copii minori şi care au un venit net de pana la 530 lei/membru de familie:
-livretul de familie, completat la zi (de catre Serviciul Stare Civila) – copie şi original;
-carti/buletine de indentitate ale parintilor (copie şi original);
-Certificat atestare fiscala pentru anul anterior depunerii cererii
-certificatul de căsătorie al părinților (copie şi original);
-certificate de nastere ale copiilor minori şi cărți de identitate (dupa caz);
-adeverințe privind venitul net, sau cupoane de pensie / ajutor de somaj / ajutor social Citeste mai mult...

Vizualizari: 123
Data creare: 10-08-2015 15:42:23
Documente necesare pentru indemnizația de creştere a copilului pentru salariați

ACTE NECESARE DOSAR (in copie)
-cerere tip- (Anexa 1);
-documente identitate parinti;
-certificat casatorie;
-certificate de nastere ale tuturor copiilor- original şi copie;
-extras de cont pe numele solicitantului;
-dosar cu şina.
-adeverința tip - (Anexa 2), eliberată de către angajator, din care să reiasă indeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an inainte de nasterea copilului); Observație: adeverință tip - format nou (Anexa 2) mentionează şi numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare Citeste mai mult...

Vizualizari: 111
Data creare: 10-08-2015 15:43:11
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, şi al art. IV din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creşterea copiilor, Guvernul a adoptat o noua hotarare (HOTĂRÂREA Nr. 449/2016 in data de 22 iunie 2016) prin care se modifica şi completeaza Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

Va invitam sa analizati continutul acesteia pentru a afla in ce conditii persoana îndreptățită poate intra in posesia acestei indemnizatii. De asemenea veti gasi atasate Cereri Citeste mai mult...

Documente pdf
HOTĂRÂRE Nr. 449 2016 din 22 iunie 2016 referitoare la concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
Cerere pentru prelungirea sau reluarea concediului de crestere a copilului si plata imdenizatiei lunare
Optiunea 1-1an
Optiunea 2- 2ani
Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială VASLUI - date de contact
OrdMMuncii1099_prel_rel_ICC_iun16
Tab aplic norme cic_28iun16

Vizualizari: 202
Data creare: 04-07-2016 08:33:42
Primarul comunei Gagesti, Costica StupuVa multumesc ca ati ales sa utilizati și acest canal de comunicare, prin care Primaria Comunei Găgești este mai aproape de cetatenii și vizitatorii sai, dar și o platforma menita a imbunatati activitatea de comunicare intre reprezentantii primariei
Inaugurare "Sala de festivitati in sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslui"-slujba oficiata de un sobor de 4 preotiInaugurare "Sala de festivitati in sat Tupilati, com. Gagesti, jud. Vaslui"
Primăria Găgeşti, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programulului O
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - emitere acte administrative fiscale.
Programări online la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Vaslui .pdf
Starea vremii
Localitatea: Gagesti
Latitudine -> 46.331169°
Longitudine -> 27.970711°
Astazi
Vineri 23-02-2018
Averse de ninsoare
Averse de ninsoare
Temperatura
-1°C
Minima zilei --> -3°C
Maxima zilei --> 1°C
Presiune atmosferica --> 1.01 Bar
Umiditate --> 94 %
Vizibilitate --> 12.00 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 7.00 km/h
Directie vant --> NNE
Soarele rasare --> 6:57 am
Soarele apune --> 5:45 pm
Maine
Averse de ninsoare
Averse de ninsoare
Minima zilei --> -6°C
Maxima zilei --> 0°C
Poimaine
Predominant noros
Predominant noros
Minima zilei --> -11°C
Maxima zilei --> -7°C